Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου

          Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ἐσὺ ποὺ ἔκλαψες τὸν φίλο σου Λάζαρο καὶ ἔχυσες δάκρυα λύπης καὶ συμπαθείας γι’ αὐτόν, δὲξου τὰ πικρά μου δάκρυα. Μὲ τὰ πάθη σου θεράπευσε τὰ πάθη μου. Μὲ τὰ τραύματά σου γιάτρεψε τὰ τραύματά μου. Μὲ τὸ αἷμα σου ἅγνισε τὸ αἷμα μου
          Ἡ χολὴ ποὺ ποτίσθηκες ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς σου ἄς μοῦ γλυκάνει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν πίκρα ποὺ μὲ πότισε ὁ διάβολος . Τὸ σῶμα σου ποὺ κρεμάστηκε πὰνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ ἄς  ἐλκύσει τὸν νοῦ μου πρὸς Ἐσένα. Ἡ κεφαλὴ σου ποὺ ἔγειρες στὸ Σταυρὸ ἄς μοῦ ὑψώσει  τὸ κεφάλι ποὺ χτυπήθηκε ἀπὸ τοὺς νοητοὺς ἐχθρούς. Τὰ πανάγιά σου χέρια ποὺ καθηλώθηκαν στὸ Σταυρό, ἄς μὲ σηκώσουν πρὸς Ἐσένα ἀπὸ τὸ χάσμα τῆς καταστροφῆς.
           Σὲ ἐγκατέλειψα· Ἐσύ, μή με ἐγκαταλείπεις. Τὸ πρόσωπό σου ποὺ δέχθηκε ραπίσματα καὶ ἐμπτυσμοὺς ἄς καθαρίσει τὸ πρόσωπό μου ποὺ μολύνθηκε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες. Ἡ ψυχή σου ποὺ παρέδωσες στὸν Πατέρα σου πάνω στὸ Σταυρὸ ἄς μὲ ὁδηγήσει κοντὰ σου μὲ τὴ δική σου Χάρη.


ΑΜΗΝ