Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ στὸ ΠΑΘΟΣ καὶ στὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ στὸ   ΠΑΘΟΣ
καὶ στὴν  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Ἁγιογραφικὴ  Μελέτη ἀπὸ τὸ Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΔ΄ (14).
Ἡ συνωμοσία κατὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ μύρο τῆς Βηθανίας, ἡ ἑτοιμασία γιὰ τὸ Πάσχα καὶ ὁ προδότης. (Στίχοι 1-21) - Τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ μετάβαση στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ ἡ ἀγωνία στὴν Γεθσημανῆ (22-42) - Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα,  ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ, ἡ δίκη καὶ ἡ καταδίκη του εἰς θάνατον καὶ ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀπ. Πέτρου (43-72).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

(καθημερινὴ μελέτη κάποιων στίχων)

1. Στίχ.1-5.
2.  6-9
3.  10-16
4.  17-21
5.  22-25
6.   26-31
7.  32-36
8.  37-40
9.  41-42
10. 43-46
11. 47-50
12.51-52
13. 53-59
14. 60-62
15. 63-65
16. 66-72


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΕ΄ (15).
Ὁ Κύριος μπροστὰ στὸν Πιλᾶτο  (Στίχοι 1-15) - Ὁ χλευασμὸς ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες, ἡ σταύρωσή Του καὶ ὁ θάνατός Του. Ἡ ὁμολογία τοῦ Ἑκατοντάρχου (16-39) - Ἡ στάση τῶν εὐσεβῶν γυναικῶν. Ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ (40-47).

17.Στίχ.1-5
18. 6-10
19. 11-15
20. 16-21
21. 22-25
22. 26-28
23.29-32
24. 33-39
25. 40-44
26. 45-47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΣΤ΄ (16).
Οἱ Μυροφόρες στὸν τάφο καὶ τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τὸν Ἄγγελο. (Στίχοι 1-8) - Ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου. Ἐντολὲς καὶ ἐξουσίες στοὺς μαθητές (9-18) - Ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη (19-20).

27.Στίχ.1-4
28. 5-8
29. 9-13
30.  14-18
31. 19-20Ὅποιος αἰσθάνεται τὸν χριστιανικὸ βίο βαρύ,
αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸν ζεῖ κατὰ τὸ ἥμισυ.

Ὅταν τὸ παιδὶ γεννιέται,
τὸ πρῶτο σημάδι τῆς ζωῆς του εἶναι
τὸ κλάμα. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ
ἀναγεννιέται, τὸ πρῶτο σημάδι τῆς νέας ζωῆς
εἶναι ἡ μετάνοια.
Δάκρυα στὴν πρώτη, δάκρυα καὶ στὴ
δεύτερη περίπτωση.
Τὰ πρῶτα σημαίνουν γέννηση.
Τὰ δεύτερα ἀναγέννηση.

Καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη :
Ὅταν γεννήθηκες ἐσὺ ἔκλαιγες καὶ
ὅλοι γύρω σου γελοῦσαν. Φρόντισε
ὅταν φεύγεις γιὰ τὴν αἰωνιότητα, ἐσὺ
νὰ μπορεῖς νὰ γελᾶς. Καὶ ὅλοι γύρω σου ἄς κλαῖνε.