Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Κατασκηνωτικὴ περίοδο τῶν Ἀγοριῶν στὴν Γκούρα (Ἰούλιος 2014 )