Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

ἰδιαίτερα γιά νά μᾶς φωτίσει τό Φῶς τό ἀληθινό

v      Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σύ εἶσαι τό ἀληθινό καί αἰώνιο Φῶς, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο, γιά νά γνωρίσει Ἐσένα καί τό θέλημά Σου. Σέ παρακαλοῦμε, δῶσε νά κατοικήσει πλούσια καί νά ἐντυπωθεί ζωηρά στίς ψυχές μας τό πνευματικό φῶς τῆς ἀληθείας σου, πού πηγάζει καί ἀκτινοβολεῖται ἀπό τήν θεία σου Προσωπικότητα.
v      Βοήθησέ μας καί καθοδήγησέ μας στό νά σκεπτώμασθε καί νά πράττουμε πάντοτε ὅσα εἶναι σύμφωνα μέ τόν νόμο σου καί τίς ἐντολές σου.
v      Ὁδήγησε τήν ζωή μας καί ἀξίωσέ μας νά δοῦμε καί ν’ ἀπολαύσουμε μία ἡμέρα στόν οὐρανό τό ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς θείας Σου δόξης, μέ τίς προσευχές της παναγίας Μητέρα σου καί ὅλων τῶν Ἁγίων σου.

ΑΜΗΝ