Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ἱερὰ Ἀγρυπνία εἰς τιμὴν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου