Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
νὰ μᾶς δώσει πνεῦμα σοφίας καὶ εὐσέβειας.

- Κύριε καὶ Θεέ μας, Σὺ ποὺ ὁδηγεῖς στὴν ἀληθινὴ σοφία καὶ χορηγεῖς τὴν φρόνηση, στεῖλε μας, Σὲ παρακαλοῦμε, πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα εὐσέβειας, πνεῦμα φόβου δικοῦ Σου.
- Φώτισε τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ψυχῶν μας μὲ τὸ φῶς τῆς δικῆς Σου θεογνωσίας, γιὰ νὰ προοδεύουμε στὴ σοφία καὶ στὴν ἀρετή, πρὸς δόξα καὶ τιμὴ τοῦ παναγίου Σου Ὀνόματος.
- Διότι "ἄνωθεν", ἀπὸ Σένα ποὺ εἶσαι ὁ Πατέρας τῶν φώτων ἔρχεται σὲ μᾶς ἐδῶ στὴ γῆ κάθε ἀγαθὸ καὶ κάθε τέλειο δῶρο. 

ΑΜΗΝ.