Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Ὀκτωβρίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1.Ρωμαίους ιγ΄(13)11-12
2. Ρωμαιους ιγ΄13-14
3. Ρωμαίους ιδ΄(14) 1-3
4. Ρωμαιους ιδ΄ 4-7
5. Ρωμαίους ιδ΄ 8-12
6. Ρωμαίους ιδ΄ 13-15
7. Ρωμαίους ιδ΄16-18
8. Ρωμαίους ιδ΄19-21
9. Ρωμαίους ιδ΄ 22-23
10. Ρωμαίους ιδ΄24-26
11. Ρωμ. ιε΄(15) 1-4
12. Ρωμαίους ιε ΄5-6
13. Ρωμαίους ιε ΄7-9
14. Ρωμαίους ιε ΄10-13
15.Ρωμαίους ιε΄14-16
16.Ρωμαίους ιε΄17-19
17.Ρωμαίους ιε΄20-24
18.Ρωμαίους ιε΄25-29
19.Ρωμαίους ιε΄30-33
20. Ρωμ. ιστ΄ (16)1-4
21. Ρωμαίους ιστ΄ 5-9
22.Ρωμαίους ιστ΄ 10-16
23. Ρωμαίους ιστ΄17-18
24. Ρωμαίους ιστ΄19-20
25. Ρωμαίους ιστ΄21-24
26. Α΄Κορινθ. α΄(1) 1-3
27. Α΄Κορινθ. α΄ 4-7
28. Α΄Κορινθ. α΄ 8-9
29. Α΄Κορινθ. α΄ 10-13
30. Α΄Κορινθ. α΄ 14-17

31. Α΄Κορινθ. α΄ 18-21