Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Νύξεις Προσευχῆς...

ΙΗΣΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ  ΤΗΝ  ΖΩΗ  ΜΑΣ

(Προσευχὴ τοῦ Μ. Βασιλείου)

v  Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας, Σὺ εἶσαι ἡ πηγὴ τῆς πραγματικῆς εἰρήνης, τὴν ὁποία ἔφερες καὶ μετέδωσες στοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς Ἀποστόλους σου κατὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Διάνοιξε, σὲ παρακαλοῦμε, τὰ ἁμαρτωλὰ χείλη μας καὶ δίδαξέ μας πῶς νὰ προσευχόμαστε καὶ ποιὰ ἀγαθὰ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ Ἐσένα.
v Κυβέρνησε τὴν ζωή μας, Σὺ ποὺ εἶσαι τὸ ἥσυχο καὶ ἀσφαλὲς λιμάνι γιὰ ὅσους κινδυνεύουν. Φώτιζέ μας καὶ καθοδήγησέ μας τὶ νὰ πράττουμε καὶ νά λέμε σὲ κάθε περίσταση. Στεῖλε μας βαθειὰ στὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς μας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὥστε νὰ στηρίζει τὶς σκέψεις μας γιὰ νὰ ἐκτελοῦμε  τὶς ἐντολὲς Σου ἐνθυμούμενοι τὴν ἔνδοξο Δευτέρα Παρουσία Σου.

v Μὴ μᾶς ἀφήσεις, τέλος, νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ τὶς ἁμαρτωλὲς τέρψεις καὶ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου τούτου, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι εὐλογημένος, μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους σου, εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.