Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνὠσματα ΦεβρουαρίουΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1.Α΄Κορ. ιδ΄(14) 10-12
2. Α΄Κορινθ. ιδ΄ 13-15
3. Α΄Κορινθ. ιδ΄16-19
4. Α΄Κορινθ. ιδ΄ 20-25
5. Α΄Κορινθ. ιδ΄ 26-33
6. Α΄Κορινθ. ιδ΄34-36
7.Α΄Κορινθ. ιδ΄ 37-40
8. Α΄Κορινθ. ιε΄(15)1-5
9. Α΄Κορινθ. ιε΄6-9
10. Α΄Κορινθ. ιε΄ 10-14
11. Α΄Κορινθ. ιε΄15-20
12. Α΄Κορινθ. ιε΄ 21-25
13. Α΄Κορινθ. ιε΄26-28
14. Α΄Κορινθ. ιε΄29-31
15.  Α΄Κοριν. ιε΄ 32-34
16.Α΄Κορινθ. ιε΄35-40
17. Α΄Κορινθ. ιε΄ 41-44
18.Α΄Κορινθ. ιε΄45-47
19.Α΄Κορινθ. ιε΄48-49
20. Α΄ Κορινθ. ιε΄50-52
21. Α΄Κορινθ. ιε΄53-56
22. Α΄Κορινθ. ιε΄57-58
23. Α΄Κορ. ιστ΄(16) 1-4
24. Α΄Κορινθ. ιστ΄ 5-9
25.Α΄Κοριν. ιστ΄ 10- 14
26.Α΄Κορινθ. ιστ΄15-18
27.Α΄Κορινθ. ιστ΄19-24
28. Β΄Κορινθ. α΄(1) 1-5
29. Β΄Κορινθ. α΄  6-11.