Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Νύξεις Προσευχῆς...ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

γιὰ τὴν οἰκογένειά μας.


·        Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Σὺ ποὺ καταδέχθηκες νὰ γίνεις ἄνθρωπος γιὰ τὴν δική μας σωτηρία, ἔλα, σὲ παρακαλοῦμε, νὰ κατοικήσεις καὶ νὰ μένεις μαζί μας στὴν οἰκογένειά μας.
·        Ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνεις Ἐσὺ ὁ καλός μας σύμβουλος καὶ διδάσκαλος, ὁ σύντροφός μας, ὁ παντοδύναμος προστάτης καὶ βοηθὸς, ὁ ἱατρὸς τῶν ἀσθενειῶν μας.
·        Δῶσε, Κύριε, νὰ βασιλεύει στὸ σπίτι μας τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Χάρισέ μας τὴν ὁμόνοια, τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀμοιβαία ἀνοχή καὶ μακροθυμία, τὴν ἑνότητα, τὴν ὑπομονὴ καὶ κάθε ἄλλη ἀρετή.
·        Χάριζέ μας τὰ ἀγαθά σου, τὰ πνευματικὰ καὶ τὰ ὑλικά. Καὶ ἀξίωσέ μας ἡμέρα καὶ νύκτα νὰ δοξάζουμε καὶ νὰ εὐλογοῦμε μὲ καρδιὰ γεμᾶτο εὐγνωμοσύνη τὸ Ἅγιο Ὄνομά σου καὶ τοῦ ἀνάρχου σου Πατρὸς καὶ τοῦ παναγίου καὶ ἀγαθοῦ σου Πνεύματος.                 
ΑΜΗΝ.