Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ: γιὰ νὰ προσέχουμε τὰ λόγια μας.ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

γιὰ νὰ προσέχουμε τὰ λόγια μας.

·       Κύριε καί Θεέ μου, ταν συλλογίζομαι πόσο μεγάλο δρο τς πατρικς σου γάπης εναι γλώσσα μου, συγκίνηση μέ καταλαμβάνει καί σέ εχαριστ πό τά βάθη τς ψυχς μου. Μέ ατή συνεννοομαι, μέ ατή ξωτερικεύω τίς σκέψεις μου, μέ ατή προσεύχομαι.
·       μως, Κύριε, πόσες φορές γλιστράει γλώσσα μου στό κακό. Λόγια σκοπα κι νώφελα βγαίνουν πό τό στόμα μου. Κι λλοτε κατάκριση τό ψέμα μέ πολιορκον, καί χωρίς νά τό καταλάβω σφάλω. Γι᾿ ατό, Κύριε, καταφεύγω σέ Σένα, καί μέ λη τή δύναμη τς καρδις μου Σέ παρακαλ:
·       Δός μου δύναμη νά κυριαρχ στά λόγια μου. Μήν πιτρέπεις νά γίνομαι φορμή νά λυπονται λλοι νθρωποι πό τά λόγια μου. Καί ταν κάποτε πέσω σέ μάρτημα τς γλώσσας, βοήθησέ με νά τό καταλάβω καί νά σπεύσω χωρίς ναβολή νά πανορθώσω τό λάθος καί νά ξομολογηθ τήν δικία πού κανα.
·       Ναί, Κύριε, ξίωνέ με πάντοτε νά χρησιμοποι τή γλώσσα μου, γιά νά οκοδομ τούς λλους καί νά μν τό γιο νομά Σου. 
 ΑΜΗΝ.