Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ἀς προσευχηθοῦμε...ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

μὲ τὴν σιγουριὰ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας
καὶ μετὰ τὴν Ἀνάληψή του.

        Κύριέ μας Ἰησοῦ Χριστέ, καθὼς θὰ σὲ βλέπουμε ν’ ἀνυψώνεσαι στοὺς Οὐρανούς, κατὰ τὴν Θεία Σου Ἀνάληψη, μιὰ ἀνησυχία γεννιέται μέσα μας, ὅτι δηλ. φεύγεις ἀπὸ κοντά μας καὶ μᾶς ἀφήνεις μόνους. Γιατί ;
Εὐτυχῶς ποὺ γνωρίζεις Ἐσὺ τοὺς γεμᾶτο φόβους διαλογισμούς μας καὶ ἀπαντᾶς μὲ τὴν δυνατὴ φωνή Σου, λύνοντας τὴν ἀπορία μας : - «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰ ἡμέρας ἕως τὴς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ 20). Θὰ εἶμαι πάντα μαζί σας βοηθὸς καὶ συμπαραστάτης σας μέχρι τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου.
Αὐτὴ ἡ ὑποσχέσή σου, Κύριέ μας, δίνει στὴ ψυχή μας δύναμη καὶ κουράγιο πολὺ στὸν ἀγῶνα μας. Ὅταν γνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε δίπλα μας καὶ πολλὲς φορὲς καὶ μέσα μας, μὲ τὴν Θεία Κοινωνία, Ἐσένα τὸν Παντοδύναμο, πές μας, τὶ νὰ φοβηθοῦμε ;
Ὅταν μελετοῦμε τὸν λόγο σου, τὴν Ἁγία Γραφή, ὅταν ἀντικρίζουμε τοὺς ἄθλους τῶν Ἁγίων μας, ποὺ Ἐσὺ σὲ κάθε ἐποχή, καὶ στὴ δική μας,  τοὺς ἐνεψύχωνες, πόσο παίρνουμε δύναμη καὶ ἀναθαρροῦμε !
Σ’ εὐχαριστοῦμε, Χριστέ μας, γιὰ τὴν συνεχῆ παρουσία Σου στὸν κόσμο μας, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ Ἐσὺ στέλνεις στὰ βήματά μας ὡς συμπαραστάτες, καὶ σὲ παρακαλοῦμε, κάνε ν’ ἀνταμωθοῦμε ὅλοι μας καὶ στὸν Οὐρανό μαζί Σου.     ΑΜΗΝ