Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ἀκοῆς μας 
  • Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Ἐσὺ ποὺ ἀφουγκράζεσαι τοὺς ὁποιουσδήποτε στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἀκοῦς καὶ τοὺς ψιθύρους ἀκόμα τῶν χειλέων μας, θὰ θέλαμε, πρωτίστως, νὰ Σὲ εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς ἀκοῆς.
  • Μ’ αὐτό, δίνεις τὴν δυνατότητα, σὲ ἐμᾶς, τὰ πλάσματά σου, ν’ ἀκοῦμε τὰ κελαϊδίσματα τῶν πτηνῶν, τὸ πέρασμα τοῦ ἀνέμου, τὸν φλοῖσβο τῆς θάλασσας, τὸν ρυθμικὸ παιχνίδισμα τῆς βροχῆς.
  • Μέσῳ τῆς ἀκοῆς ποὺ μᾶς χαρίζεις, μποροῦμε καὶ συνεννοούμαστε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, ἀκοῦμε τὶς χρήσιμες συμβουλές τους, μορφωνόμαστε μὲ ἐφόδια ἀπαραίτητα γιὰ τὸ μέλλον μας. Κυρίως, ἀκοῦμε τὸν Θεῖο Σου λόγο στὸν Ἱ. Ναό σου, ἀλλὰ καὶ παντοῦ, ἀφοῦ ὑπάρχει ἄφθονος σήμερα μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας.
  • Κάνε, σὲ παρακαλοῦμε, νὰ εἴμαστε πρόθυμοι στὰ πνευματικὰ ἀκούσματα ποὺ τρέφουν τὴν ψυχή μας, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως «ἀργοὶ» καὶ ἀσυγκίνητοι στὶς σύγχρονες «σειρῆνες» τῆς ἐποχῆς μας.
  • Διῶξε, Κύριε, τὴν περιέργεια, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς  βλάψει, καὶ ἀντικατάστησέ την μὲ τὴν καλὴ περιέργεια στὸ νὰ πληροφορούμαστε δηλ. τί Ἐσὺ θέλεις. Ἀνάδειξέ μας  ἀνθρώπους «ταχεῖς εἰς τὸ ἀκοῦσαι» τὸ θέλημά Σου, ἀλλὰ καὶ «ποιητές» τοῦ Νόμου Σου. Ἄνοιξε τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ὦτα τῆς ψυχῆς μας ὥστε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὶ Ἐσὺ ἐννοοῦσες μὲ τὸ «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
  • Βούλωσε τὰ αὐτιά μας ἀπὸ ἐρεθίσματα περιττά, ἄσεμνα, ρυπαρά. Ἀντικατάστησε, ἰδιαιτέρως, τὴν κοσμικὴ μουσικὴ ποὺ μᾶς ἀναστατώνει καὶ μᾶς κατεβάζει πνευματικά, μὲ ἤχους καὶ μελωδίες ποὺ μᾶς ἐξυψώνουν καὶ γαληνεύουν τὴν ψυχή καὶ ὅλες τὶς αἰσθήσεις μας.
  • Τέλος, σὲ ἱκετεύουμε, ἀξίωσέ μας ὥστε ἀγωνιζόμενοι μὲ χαρὰ στὴν ζωή αὐτή, καὶ συμμορφούμενοι μὲ ζῆλο στὶς Θεῖες Σου Ἐντολές, ν’ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ στόμα Σου κατὰ τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως τὸ «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ !  εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου, εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν».      ΑΜΗΝ.