Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ


ΜΗΝΟΣ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ                                                                       1. Ματθ. Η΄ (8) 1-4
                                                                   2. Ματθ. Η΄ 5-10
                                                                   3. Ματθ. Η΄ 11-13
                                                                   4. Ματθ. Η΄ 14-15
                                                                   5. Ματθ. Η΄ 16-17
                                                                   6. Ματθ. Η΄ 18-20
                                                                   7. Ματθ. Η΄ 21-22
                                                                   8. Ματθ. Η΄ 23-27
                                                                   9. Ματθ. Η΄ 28-34
                                                                   10. Ματθ. Θ΄(9) 1-8
                                                                   11. Ματθ. Θ΄ 9-13
                                                                   12. Ματθ. Θ΄14-17
                                                                   13. Ματθ. Θ΄18-22
                                                                   14. Ματθ. Θ΄23-26
                                                                   15. Ματθ. Θ΄ 27-31
                                                                   16. Ματθ. Θ΄ 32-34
                                                                   17. Ματθ. Θ΄ 35-38
                                                                   18. Ματθ. Ι΄(10) 1-4
                                                                   19. Ματθ. Ι΄ 5-8
                                                                   20. Ματθ. Ι΄ 9-10
                                                                   21. Ματθ. Ι΄ 11-15
                                                                   22. Ματθ. Ι΄ 16
                                                                   23. Ματθ. Ι΄ 17-20
                                                                   24. Ματθ. Ι΄ 21-22
                                                                   25. Ματθ. Ι΄ 23-27
                                                                   26. Ματθ. Ι΄ 28-31
                                                                   27. Ματθ. Ι΄ 32-33
                                                                   28. Ματθ. Ι΄ 34-36
                                                                   29. Ματθ. Ι΄ 37-39
                                                                   30. Ματθ. Ι΄ 40-41
                                                                   31. Ματθ. Ι΄ 42