Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΟΛΙΑΝΑ


Πρόγραμμα   Ἑορτῆς Λήξεως
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011
ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ,
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ·                   «Χριστὸς Ἀνέστη» ...............ὅλοι μαζί
·                   «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...» Παιδιὰ κατηχητικοῦ
·                   «Δοξᾶστε» .......Ποίημα
·                   Λίγες Σκέψεις
·                   «Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε»  Ἀπολυτίκιον Ναοῦ (Γεννήσεως Θεοτόκου)
·                   Σκέψεις παιδιῶν
·                   «Ὁ μικρὸς χριστιανός» .....Ποίημα τοῦ Ἀντ. Ζαχαρόπουλου
·                    «Ἀετοί»..... Τραγούδι
·                   «Φῶς τοῦ κόσμου».... Ποίημα
·                   « Ἐμπρὸς παιδιά» .....Τραγούδι
·                   Προβολές κατασκηνώσεως
·                   «Ἡ φιλία» ..... Ποίημα Μαρίας Σταματέλλου
·                    «Τά εὐζωνάκια» ..... Τραγούδι
·                   «Δυνατοί» .... Ποίημα
·                    «Σύμψυχοι»...... Τραγούδι
·                   «Τὸ βλέμμα σου» .... Ποίημα γιὰ τὴν μάνα
·                   Προβολή διδακτική γιὰ τὸν πατέρα καὶ γιὰ ὅλους- Διαγωνισμός
·                    «Μαχητής».... Τραγούδι
·                   «Μέχρι τέλους στὸ δικό του τὸ στρατί»  .... Ποίημα Γ. Βερίτη
·                   Ἐνθύμια - Βραβεύσεις
·                   Σκέψεις π. Φιλίππου
·                   Κλείσιμο μὲ Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «Ὠδαῖς εὐφημήσωμεν»