Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως: Θ. Λειτουργία στὸ Ἱ. παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου γιὰ τοὺς μαθητές τῶν Σχολείων - Ἐκδηλώσεις στὴν "Πνευματική Στέγη"