Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Τιμὴ στὴν μνήμη τοῦ ἠρωϊκοῦ ἀεροπόρου Παντελῆ Γκέλη (φωτό)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/4/2015 πιμνημόσυνη δέηση στήν προτομή τοῦ Κονιτσιώτη Σμηναγο (Ι) Παντελή Γκέλη. 
ννιά χρόνια ἔκλεισαν ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Κονιτσιώτης ἱπτάμενος Σμηναγὸς (Ι) Παντελὴς Γκέλης πέταξε στὴν κυριολεξία στὰ οὐράνια. Ἄφησε τὰ ἐπίγεια στὶς 14.4.2006 ἐν ὥρα καθήκοντος, στὴν περιοχὴ τῆς Βοιωτίας. Ἡ καταγωγή του, ἀπὸ τὴν Ἀετόπετρα Κονίτσης. Ἀπὸ μικρὸς ἔδειξε ὅτι ποθοῦσε νὰ σμιλεύσει τὸν χαρακτήρα του καὶ νὰ μοιάσει....
Δεῖτε φωτογραφίες...
στοῦ ἀετοῦ τὰ πετάγματα.

Ὑπῆρξε ἄριστος πιλότος ποὺ τὰ τουρκικὰ ἀεροπλάνα, μᾶς ἀνέφεραν συνάδελφοί του, βλέποντας τὸ δικό του Mirage 2000 νὰ ἵπταται, ὑποχωροῦσαν γιατὶ ἦταν ἀκαταμάχητος. Ἡ πίστη του στὸ δίκαιο τοῦ ἀγώνα του, στὴν Πατρίδα καὶ στὸν Θεὸ τοῦ ἔδιναν ἰδιαίτερη ὤθηση στὸ νὰ ἀντιπαλαίει στὶς δυσκολίες. -Πολὺ συχνὰ ἐρχόταν γιὰ πνευματικὸ ἀνεφοδιασμὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐξωμολογοῦνταν καὶ κοινωνοῦσε, ὀμολόγησαν Ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ ἐπικοινωνοῦσαν μαζί του. Μᾶς ἐντυπωσίασε ὁ χαρακτήρας του, θὰ μᾶς μείνει ἀξέχαστος. Θὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του, ἐκεῖ ψηλὰ μὲ τοὺς Ταξιάρχες τοὺς προστάτες τῆς πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΜΗΝΑΓΟΥ «ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΚΕΛΗ»
Ὁ Σμηναγὸς Ἱπτάμενος Παντελὴς Γκέλης γεννήθηκε στὴν Ἀετόπετρα τῆς Κόνιτσας τὸ ἔτος 1973. Κατατάχθηκε στὴ Σχολὴ Ἰκάρων τὸ 1991, ὀνομάσθηκε Ἀνθυποσμηναγὸς τὸ 1995 καὶ προήχθη μέχρι τὸ βαθμὸ τοῦ Ἀντιπτεράρχου σύμφωνα μὲ τὸ ἀπὸ 9-2-2009 Προεδρικὸ Διάταγμα.
Ἐφονεύφθει σὲ ἀεροπορικὸ δυστύχημα στὶς 14-04-2006 στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀκραίφνιου Βοιωτίας κοντὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας).
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σταδιοδρομίας του ὑπηρέτησε εὐδόκιμα στὶς παρακάτω μονάδες τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ του καὶ συγκεκριμένα: 
Στὴ Σχολὴ Ἰκάρων, στὴν 120 Πτέρυγα Ἐκπαίδευσης Ἀέρος ὡς Ἐκπαιδευόμενος, στὴν 361 καὶ στὴ συνέχεια στὴν 362 μοίρα, ἀκολούθως στὴν 114 Πτέρυγα Μάχης ἀρχικὰ στὸ Σμῆνος μετεκπαίδευσης τῶν Ἀεροσκαφῶν Mirage 2000 καὶ στὴ συνέχεια στὴν 331 Μοίρα παντὸς καιροῦ. 
Λόγω τῶν ὑπηρεσιῶν του στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία ἀνταμείφθηκε μὲ τὶς παρακάτω ἠθικὲς ἀμοιβές, παράσημα καὶ μετάλλια: 
Μὲ τὸ χρυσὸ σταυρὸ τοῦ Φοίνικα
Μὲ τὸ Μετάλλιο ἐξόχου πράξεως
Μὲ τὸ Μετάλλιο Στρατιωτικῆς Ἀξίας 2ης Τάξης
Μὲ τὸ Μετάλλιο Στρατιωτικῆς Ἀξίας 3ης Τάξης
Καὶ μὲ τὰ Συγχαρητήρια τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Τακτικῆς Ἀεροπορίας
Ὁ ΣΓΟΣ (Ι) Παντελὴς Γκέλης ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν Ἀγγελικὴ Φλώρου καὶ μαζὶ ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τὴν Μαρία – Εἰρήνη καὶ τὴν Κωνσταντίνα – Κυριακή. 
Ὑπῆρξε ὑποδειγματικὸς σύζυγος καὶ πατέρας, στὴ σύντομη δὲ ζωὴ του διακρίθηκε γιὰ τὸ θάρρος, τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὸν ἡρωϊσμό του, στοιχεῖα ποὺ ἀποτέλεσαν ὁδηγὸ στὴ λαμπρὴ αὐτὴ καριέρα του.