Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Διαμαρτυρία Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ Europride 2024.

 

 Τὰ μέλη τῶν ὑπογραφόμενων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ ἀφορμή τήν διανυόμενη ἤδη ἑβδομάδα «ἑορτασμοῦ» τοῦ Europride στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, δηλώνουμε τόν ἀποτροπιασμό μας γιὰ τὴν βεβήλωση τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἀπὸ τίς «ἐκδηλώσεις ὑπερηφάνειας», μὲ τὶς ὁποῖες δυστυχῶς, συνάνθρωποί μας- εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ νὰ αἰσθάνονται ντροπή, ἐπαίρονται γιὰ τήν καταπάτηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου καὶ τῆς φυσικῆς τάξεως.  
Στὶς ἐκδηλώσεις αὐτές, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστό  χρηματοδοτοῦνται ἀφειδῶς ἀπὸ ξένες πρεσβεῖες καί πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά  κέντρα ἀποφάσεων,  ὄχι μόνο βεβηλώνεται βάναυσα τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔτσι  ὅπως τὸ ἔπλασε ὁ Δημιουργὸς τῶν ὅλων  Θεός, ἀλλὰ πολὺ συχνὰ ὅπως εἴδαμε καὶ στὸ παρελθὸν προσβάλλονται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες χυδαῖα καί συνειδητὰ οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων μας ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα... (βλ. σύνθημα: Στὸ διάολο ἡ οἰκογένεια, στὸ διάολο ἡ Πατρίς, Ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνει, νὰ ζήσουμε ἐμεῖς!).  
Ἐκφράζουμε κατ' ἀρχὴν τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν θλίψη μας γιατί σύσσωμη ἡ πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου (πλὴν λίγων ἐπαινετῶν ἐξαιρέσεων) σιωπᾶ ἢ ἀκόμη καὶ συστρατεύεται (βλ. Πανεπιστημιακά ἱδρύματα) μὲ τὴν συγκεκριμένη προπαγάνδα. 
Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας στηριγμένοι στὸν εὐαγγελικὸ ἀλλὰ καί φυσικὸ νόμο, ἔχουμε ἀκράδαντη πεποίθηση ὅτι ὁ κόσμος μας ὅπως τόν ἔπλασε ὁ Θεὸς εἶναι ΚΑΛΟΣ ΛΙΑΝ καὶ κατὰ συνέπεια, δὲν πρέπει νά ὑποχωρήσουμε ἀπὸ τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀρχὲς ποὺ συγκροτοῦν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση γιὰ τὴν οἰκογένεια, ὡς τὸ ἀπαραίτητο κύτταρο τῆς κοινωνίας,
 
Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό  ζητοῦμε: 
 
1) Να καταργηθεῖ τὸ ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο τοῦ γάμου ἀνθρώπων ἴδιου φύλου καὶ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ αὐτοὺς καί 
2) Νὰ μὴν επαναληφθεῖ τὸ gay pride στὴν πόλη μας! 
Ζητοῦμε μάλιστα νὰ γίνει δημοψήφισμα σὲ ὅλους τοὺς δήμους τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης γιὰ νὰ ἀποφασίσει ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τῆς πόλης μας, (ποὺ στήν μεγάλη του πλειοψηφία διαφωνεῖ) τὴν κατάργηση  αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων. 
Παρατηρῶντας μὲ λύπη τὴν ἀπουσία ἀντίδρασης ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία κατά τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Pride σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, ἀναλογιζόμαστε  πόσο θὰ ἀνέπαυε τούς πιστούς, ἂν η ἐκκλησία μας, ἀκολουθοῦσε τὸ παράδειγμα τῶν ἀντίστοιχων ἐκκλησιῶν τῆς Γεωργίας, Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας ποὺ ἐτέθησαν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀντιδράσεων στὴν προπαγάνδα τῶν ΛΟΑΤΚΙ.  Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο τοὐλάχιστον, νά χρησιμοποιοῦσε  τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ διαθέτει ὡς ἀνάχωμα στήν ξεδιάντροπη  σοδομιτική προπαγάνδα, δηλαδὴ τὴν τέλεση ἀγρυπνιῶν, τήν δημόσια διαφωνία της μὲ ἐγκύκλιο πρὸς τὸν λαὸ καθὼς καὶ τὴν πένθιμη κρούση τῶν κωδώνων, κατὰ τὴν ἡμέρα κορύφωσης τῶν ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεων.  
Βλέποντας παράλληλα τὴν ἐπίσημη κρατικὴ ἐξουσία νὰ ἀπαγορεύει "δημοκρατικά" κάθε ἀντίδραση στὴν προωθούμενη woke ἀτζέντα (βλ. καθολικὴ ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων σὲ ΟΛΟ τὸ Δῆμο Θεσσαλονίκης κατά τὴ διάρκεια τοῦ ἐρχομένου Σαββάτου), αἰτούμεθα νὰ μὴν γίνονται δεκτοὶ μέ τιμὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ ἐχθροὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, πολιτικοί ἄρχοντες ποὺ ψήφισαν ἢ ἀπεῖχαν ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νομοσχεδίου, καθὼς καὶ ὅσοι πολιτικοὶ συμμετέχουν ἤ συνευδοκοῦν στήν τέλεση τῶν «παρελάσεων ὑπερηφανείας». 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ δείξουμε έμπρακτα τή διαφωνία μας  καὶ δὲν θά καταστοῦμε συνένοχοι διὰ τῆς σιωπῆς μας στὴν παραβίαση τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλοτρίωση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους μας. 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ: ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- 
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ - Π.Α.Σ.Υ.Β.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
ΣΥΝΤΟΝ. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ – Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΧΡΙΣΤ. ΟΡΘΟΔ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι. ΗΣΥΧ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ"

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

“Στὰ χνάρια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου” ; ! ;

 

 

Στὴν Κόνιτσα, τὴν κωμόπολη τοῦ Ν. Ἰωαννίνων, ποὺ ἔζησε ὁ Ὅσιος Παΐσιος τὰ παιδικά του χρόνια καὶ ἀργότερα ἀσκήτευσε στὴν Ἱ. Μονὴ Στομίου ἀπὸ τὸ 1958-1962, τὰ τελευταῖα χρόνια, γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν φράση “Στὰ χνάρια τοῦ Ὁσίου Παΐσίου”.
ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ


Φέτος, στὶς 26 Μαΐου 2024, διοργάνωσε ὁ Δῆμος Κόνιτσας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀθλητικὸ Ὅμιλο Κόνιτσας καὶ τὴ No Limits, ἀγῶνα Ὁρεινοῦ τρεξίματος 15 χλμ. (δὲς https://www.runningnews.gr/item.php?id=60679). Ὁ ἀγῶνας δρόμου θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα τῆς Κονίτσης, τὴν Κυριακὴ στὶς 9.30 τὸ πρωΐ, θὰ ἔφθανε μέσῳ τῆς χαράδρας τοῦ Ἀώου στὴν Ἱ. Μονὴ Στομίου καὶ θὰ ἐπέστρεφε στὴν Κόνιτσα μέσῳ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγ. Βαρβάρας (σημ. : ὅπου σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν εἶδε ὁ Ἅγιος τὴν πρώτη του Θεοπτία). Δηλαδὴ στὰ μέρη ποὺ περπάτησε καὶ ὁ Ὅσιος, ἐκπληρώνοντας τὴ φράση “Στὰ χνάρια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου”.

Ὅμως, διερωτᾶται κανείς, καὶ εὐλόγως, πόσο βαδίζουμε “στὰ χνάρια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου”, ὅταν τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τὴν Κυριακή, τὸ πρωΐ, 9.30 π.μ., ὥρα Θ. Λειτουργίας, διοργανώνονται τέτοιες ἐκδηλώσεις ; Θὰ εὐαρεστοῦνταν, ἆρα γε ὁ Ὅσιος Παΐσιος τὴν μέρα καὶ τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ γίνονται τέτοιοι ἀγῶνες ;


ΔΕΝ ΒΑΛΑΜΕ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΥΣΙΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ


Δυστυχῶς καὶ φέτος, ὅπως πρωτοέγινε πέρυσι, θὰ διεξαχθεῖ στὴν Κόνιτσα στὶς 28 μὲ 30 Ἰουνίου, στὸ σπίτι τῆς Χάμκως, μητέρας τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, φεστιβάλ μὲ τὴν ἐπωνυμία : “Γιατὶ ‘ναι μαῦρα τὰ βουνά ; ΄24 – Μουσικὲς κουλτοῦρες τῶν Νοτίων Βαλκανίων”. Εἶναι μιὰ παραγωγὴ τῆς “Στέγης τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση” μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Christopher King καὶ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Κόνιτσας. Ἄς κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις :

 

α) Δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη γιὰ νὰ καταλάβει κανείς, ὅτι ἡ φετινὴ ἀφίσσα, ὅπως καὶ ἡ περυσινή (δὲς http://youthimdpk.blogspot.com/2023/06/blog-post.html), βρίσκεται στὸν ἴδιο παρονομαστή, ἀφοῦ παραπέμπει σὲ φυσιολατρικὲς καὶ παγανιστικὲς τελετές.

β) Ἡ σχέση τῆς “Στέγης τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση” μὲ τὴν ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητα εἶναι αὐταπόδεικτη, ἀρκεῖ νὰ μπεῖ κάποιος στὴν σελίδα τους.

γ) Πέρυσι στὸν τίτλο : “Γιατὶ ‘ναι μαῦρα τὰ βουνά ;ἀπαντήσαμε “διότι ἡ Κόνιτσα βογγᾶ”. Καὶ ἀποδείχτηκε αὐτὸ ἀπὸ τὰ παρεπόμενα τῶν ἐκδηλώσεων καὶ τὶς φοβερὲς συνέπειές τους στὴν περιοχή μας  (δὲς http://youthimdpk.blogspot.com/2023/07/2-9-11-2023.html Φέτος στὸν συνεχιζόμενο πεσσιμιστικὸ αὐτὸ τίτλο περὶ “μαύρων βουνῶν”, ἀπαντοῦμε μὲ τὸ λεβέντικο δημοτικὸ τραγούδι ποὺ ἔθρεψε καὶ γιγάντωσε γενεές :


Μωρὲ χαρὰ ποὺ τό ‘χουν τὰ βουνά κι οἱ κάμποι περηφάνεια.

Γιατὶ γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι ἡ Πατρίδα”.


δ) Γιὰ τὸν ρόλο τοῦ Ἀμερικανοῦ Christopher King, ποὺ ζεῖ τελευταῖα στὴν Κόνιτσα, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ 2022 πῆρε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, δὲς https://www.antenna.gr/culture/article/57/640801/o-christopher-king-elabe-tin-elliniki-ithageneia-eikones- νομίζουμε ὅτι περιττεύουν τὰ σχόλια. Μήπως χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, μὲ τὸν μανδύα τῆς Μουσικῆς κουλτούρας, παίζουμε τὸ παιχνίδι τοῦ Διεθνισμοῦ καὶ τῆς Παγκοσμιοποίησης ;


 

ε) Ἐντύπωση κάνει ὅτι ἐπελέγη ὡς τόπος διεξαγωγῆς τῶν ἐκδηλώσεων ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος ὅπου βρίσκεται τὸ σπίτι τῆς Χάμκως, μητέρας τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Χάμκω, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἠπειρώτης Σπ. Ἀραβαντινός (1843-1906), ὁ κορυφαῖος βραβευμένος δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Σπύρος Μελᾶς (1882-1966) καὶ ἡ Ἐφημερίδα “Ἀθηναϊκὰ Νέα” στὶς 5.12.1933, εἶχε μιὰ ἀκόλαστη ζωὴ μὲ πολλοὺς ἐραστές, ζῶντος τοῦ συζύγου της, καὶ ἦταν ἐπιβαρυμένη μὲ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες. Εἶναι “γνωστὸν τοῖς πᾶσιν” ὅτι ὁ τόπος “ἐκπέμπει” ἀνάλογη ἐνέργεια, ἐξαρτώμενη ἀπὸ τν τρόπο τῆς ζωῆς ποὺ ἐκτυλίχθηκε παλαιότερα ἐκεῖ.

στ) Στὸ πρόγραμμα ποὺ ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸν ἱστοχῶρο τῆς “Στέγης Ὠνάση” https://www.onassis.org/el/whats-on/why-the-mountains-are-black-ii-the-musical-cultures-of-the-southern-balkans ἀναφέρεται ὅτι τὴν πρώτη ἡμέρα, Παρασκευὴ 28 Ἰουνίου, θ’ ἀνοίξει τὸ 1ο μέρος τὸ Grupi Lab. Εἶναι ἕξι πολυφωνικοὶ τραγουδιστὲς Λιάπηδες, ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Ποιοὶ εἶναι οἱ κύριοι ; Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ μπεῖτε νὰ δεῖτε τὸ βιντεάκι τους, ὅπου στὸ 3΄ 33΄΄ κυματίζει ἡ Ἀλβανικὴ σημαῖα μὲ τὰ τεράστια γράμματα τῆς ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ! https://www.youtube.com/watch?v=RFe_Ipv2Fx0 Ἆρα γε τὸ γνωρίζει αὐτὸ ὁ Δῆμος Κονίτσης ;


 

  Δὲν πληροφορήθηκε τὶ συνέβη στὶς 15 Ἰουνίου 2024 μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς φιλάθλους στὸ Ντόρτμουντ τῆς Δυτικῆς Γερμανίας, ποὺ διεξήχθη τὸ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Euro ΄24, ὅπου κατὰ τὸν ἀγῶνα μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Ἀλβανίας, οἱ ὁπαδοὶ τῆς δεύτερης ὁμάδος, ἄν καὶ ἡττήθηκαν 2-1, δὲν δίστασαν νὰ ὑψώσουν πανὸ καὶ νὰ φοροῦν μπλουζάκια μὲ τὸν Χάρτη τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας” ; (σημ.: ἐννοεῖται ὅτι περιλαμβάνεται μέσα καὶ ἡ Κόνιτσα, ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Πρέβεζα) 

 


  Μέχρι καὶ σημαῖες τοῦ UCK(Κοσσόβου) κρατοῦσαν καὶ συνθήματα γιὰ τὴν “Τσαμουριά” διέδιδαν.  

 Ἤ δὲν ἄκουσε κανεὶς ἀπὸ τοὺς Δημοτικοὺς Συμβούλους τὴν προκλητικὴ ὁμιλία καὶ συνέντευξη τοῦ Ἔντι Ράμα (Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας) στὶς 12 Μαΐου 2024 στὸ κλειστὸ Γυμναστήριο Γαλατσίου ; 

 


 Χάθηκαν οἱ πολυφωνικὲς χορωδίες τῶν Βορ/των (π.χ. ἀπὸ τὴν Δερβιτσάνη) νὰ μᾶς τραγουδήσουν ; Καὶ ἐμεῖς ἀντὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ ὅσα πράττει ἡ Ἀλβανία στοὺς Βορειοηπειρῶτες “πάλαι τε καὶ ἐπ’ ἐσχάτων” θὰ πᾶμε νὰ τοὺς χειροκροτήσουμε ; Θὰ ἀνεχθοῦμε νὰ βλέπουμε τοὺς Λιάπηδες μὲ τὰ ἄσπρα σκουφιὰ νὰ τραγουδοῦν, ἐνῷ εἶναι φυλακισμένος ὁ Δήμαρχος τῆς Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη καὶ καταπατοῦνται βαναύσως οἱ περιουσίες τῶν Χειμαρριωτῶν ; Ποῦ εἶσαι Δέσπω (Μπότση) νὰ μᾶς συμβουλεύσεις :

Ἡ Δέσπω κάνει πόλεμο μὲ νῦφες καὶ μ’ ἀγγόνια,

Ἀρβανιτιὰ τὴν πλάκωσε στοῦ Δημουλᾶ τὸν Πύργο...

Τὸ Σούλι κι ἄν προσκύνησε κι ἄν τούρκεψε ἡ Κιάφα

ἡ Δέσπω ἀφέντες, Λιάπηδες, δὲν ἔκαμε – δὲν κάνει !

(Δημοτικὸ τραγούδι)

ζ) Ἔχει καὶ συνέχεια τὸ ρεπερτόριο, μὴ φύγετε... Θὰ “ἀπολαύσουμε”, τὴν δεύτερη ἡμέρα, καὶ “καλλιτέχνες” ἀπὸ τὴν “Βόρεια Μακεδονία”, τὴν περιοχὴ τῶν Πρεσπῶν. “Βόρεια Μακεδονία” ! Καλὰ ποῦ ζοῦν οἱ Κονιτσιῶτες ; Δὲν βλέπουν, δὲν ἀκοῦν τίποτα ; Ἐδῶ, ἡ νέα Πρόεδρος τῶν Σκοπίων, μόλις πρὶν 1 μῆνα, κατὰ τὴν ὁρκωμοσία της ἀπεκάλεσε τὴν Χώρα της “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (χωρὶς τὸ “Βόρεια”) (δὲς https://www.youtube.com/watch?v=7GSaz3pddoE ) Καὶ ἐπειδὴ “κοπτώμαστε” νὰ βαδίζουμε στὰ “χνάρια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου”, ἄς δοῦμε τί ἔγραφε σὲ χειρόγραφη ἐπιβράβευση ὁ Ἅγιος στὸ πόνημα τοῦ πρ. Ὑπουργοῦ Νικολάου Μάρτη μὲ τίτλο : “Ἡ πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας” Ἀθήνα 1983 :  

Ἡ λιακάδα σου Μάρτη, φώτισε γιὰ τὴν ἀλήθεια. Ἡ θερμὴ λιακάδα σου Μάρτη, θέρμανε τὴν Ἑλλάδα. Ἡ θερμὴ λιακάδα σου Μάρτη, καίει τὴν Σλαβικὴ ψευτιά, τῶν ψευτομακεδόνων...Ἔτσι, ξεκάθαρα, μιλοῦσε ὁ Ἅγιος. Ἀλήθεια, πῶς σὲ δυὸ ἑβδομάδες θὰ ἀντικρύσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στὴν Ἑορτή του, ὅταν τώρα θὰ πράξουμε ἄλλα ;


η) Εἶναι πρόκληση γιὰ τοὺς Κονιτσιῶτες τὸ φεστιβάλ αὐτὸ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο, πνευματικό : Διότι γίνεται τὸ βράδυ τῆς 28ης Ἰουνίου, ὧρες ποὺ ἔχουμε εἰσέλθη, ἤδη μὲ τὸν Ἑσπερινό, στὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγ. Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (σημ.: ἑορτάζει καὶ ὁ παλαιὸς Ναὸς τῆς Ἐνορίας Κάτω Κονίτσης, στὸ Κοιμητήριο). Συνεχίζεται τὴν δεύτερη ἡμέρα, Ἑορτὴ τῶν 12 Ἀποστόλων, καὶ τελειώνει τὴν τρίτη ἡμέρα ποὺ θὰ εἰσέλθουμε στὸν Ἑσπερινὸ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων.

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ;


Θὰ μείνουμε ἁδρανεῖς ; Ὄχι. Θὰ διαμαρτυρηθοῦμε μὲ ὁποιοδήποτε νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ μέσο, καθένας ἀπὸ τὴν θέση ποὺ κατέχει καὶ τὶς δυνάμεις ποὺ διαθέτει. Νὰ ἐνημερώσουμε, νὰ ξεσηκωθοῦμε, νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ντροπῆς. Φθάνει πιά, στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους καὶ τῆς διαφήμισης νὰ θυσιάζουμε ὅ,τι ἐθνικὸ καὶ ἠθικὸ ἔχουμε. Νὰ ποῦμε μὲ θάρρος καὶ παρρησία στοὺς παραγωγοὺς τὸ Δαβιτικό λόγιο : “ἔλεον δὲ ἁμαρτωλῶν μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου” (Ψαλμὸς 140, στ. 5). Δηλ. Λάδι καὶ μύρο ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἄς μὴ χυθεῖ ποτὲ πάνω στὸ κεφάλι μου. Δὲν θέλω τίποτε (χρήματα καὶ προβολές) ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς.

Κι ἄς χρησιμοποιήσουμε καὶ τὰ ἐπιπλέον δραστικὰ “ὅπλα” μας, ἀπὸ σήμερα :


1) Ἄς διαβάζουμε τοὺς Ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ 87, 114, 141, εἰδικοὺς γιὰ τὴν περίσταση καὶ

2) Ἄς κάνουμε τὶς Παρακλήσεις τῶν Ἁγίων ποὺ ἑορτάζουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων https://www.proseyxi.com/paraklisi-eis-tous-agious-dodeka-apostolous/ , τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων https://www.proseyxi.com/paraklisi-eis-tous-agious-anargyrous/ , καὶ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου https://www.proseyxi.com/paraklisi-eis-ton-osio-paisio-ton-agioreiti/ γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ κακό.


    1. ς κάνουμε αὐτὸ ποὺ μποροῦμε. 

     

  • Γιὰ νὰ μὴν δώσουμε τόπο στὸν πονηρὸ καὶ ἐνεργήσει καταστροφικά, περισσότερο ἀπὸ πέρυσι.


  • Γιὰ νὰ ἐλκύσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ὁμολογία καὶ τὴν μετάνοιά μας.


Τώρα, πρὶν εἶναι ἀργά....


 Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Ψηλά οἱ ΣΗΜΑΙΕΣ, Ψηλὰ οἱ ΚΑΡΔΙΕΣ γιὰ τὶς ΓΚΟΥΡΟΦΩΛΙΕΣ !

 


Μὲ μιὰ ψυχή, 

μὲ μιὰ καρδιά, 

ἑνωμένοι ἐμεῖς γερά, 

μὲ τὸν Χριστό μας ὁδηγό, 

νικᾶμε πάντα τὸν ἐχθρό.

ΣΥΜΨΥΧΟΙΠρώτοι στὴ μάχη θὰ ριχτοῦμε

γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὸ θέλημα θ' ἀγωνισθοῦμε

ΜΑΧΗΤΕΣ


Γενναῖοι θ' ἀγωνισθοῦμε,

μὲ τὸν Χριστὸ θὰ ζοῦμε !

ΓΕΝΝΑΙΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ φωλιά, ἔλα στὴν ΓΚΟΥΡΟ-φωλιά !!!

 

 


 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ἀγοριῶν ΓΚΟΥΡΑ 2023 : "Μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες".

 https://www.youtube.com/watch?v=XUW_yv9-j00

 


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Κοριτσιῶν ΓΚΟΥΡΑ 2023 : "Ἀγγέλων συντροφιά".

 https://www.youtube.com/watch?v=7U4MrMDVHsw

 

 Αἴτηση, Ἐφόδια καὶ Πρόγραμμα Κατασκηνώσεως.

 http://youthimdpk.blogspot.com/2023/06/blog-post_95.html

'Ιατρική Βεβαίωση γιά τήν ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 http://youthimdpk.blogspot.com/2023/06/blog-post_84.html

 

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ : Περὶ ζωῆς Νο 9


 

"Τρικυμία ἐν κρανίῳ" ἡ συνέντευξη τοῦ Ράμα στὴν Ἀθήνα.(Δελτίο Τύπου- Δηλώσεις Μητροπολίτου ΑΝΔΡΕΟΥ)

 


                 ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  

                      &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

 

 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 23ῃ Μαΐου 2024                   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης

 κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

 

«Ὁ ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦλθε στήν Ἑλλάδα, χωρίς νά προσκληθῆ ἀπό κανένα ἐπίσημο. Ὁ λόγος ἦταν νά μιλήσῃ στούς Ἀλβανούς πού ζοῦν στήν χώρα μας, γιά τίς ἀλβανικές ἐκλογές πού θά γίνουν τό … 2025! Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Ράμα πραγματοποιήθηκε στό κλειστό Γυμναστήριο τοῦ Γαλατσίου, τήν Κυριακή 12 Μαΐου 2024.

Κι’ ὡς ἐδῶ, ἄς ποῦμε ὅτι ὅλα ἔγιναν καλῶς. Ὅμως, μετά τήν ἐκδήλωση, ὁ κ. Ράμα παραχώρησε συνέντευξη σέ Ἀλβανό δημοσιογράφο, στήν ὁποία φαίνεται ὅτι εἶχε τρικυμία ἐν κρανίῳ! Διότι:

α) Γιά τήν ὑπόθεση τοῦ ἀδίκως φυλακισμένου Φρέντυ Μπελέρη, ὁ ὁποῖος πέρυσι, στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές, ἐξελέγη πανηγυρικά Δήμαρχος τῆς ἀδούλωτης Χειμάρρας ˙ κι’ αὐτό, ἐνῷ τήν προπαραμονή τῶν ἐκλογῶν (12 Μαΐου 2023) ὁ Μπελέρης εἶχε συλληφθῆ καί φυλακισθῆ μέ τήν κατηγορία ὅτι δωροδόκησε κάποιους γιά νά τόν ψηφίσουν. Ἀλλά, καί παρά τό ὅτι ἡ Ἑλλάδα διαμαρτυρήθηκε ἐπίσημα, ὁ κουτοπόνηρος Ράμα ἐδήλωσε στήν συνέντευξη, ὅτι «δέν ὑπάρχει ὑπόθεση μέ αὐτό τό ὄνομα»! 

Ἀλήθεια; Ὁ κ. Ράμα «ἀγνοεῖ» τήν ὑπόθεση Μπελέρη, γιά τήν ὁποία προκλήθηκε σάλος στήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο; Μά αὐτοί πού τόν συνέλαβαν, ἀπό ποιόν εἶχαν πάρει ἐντολές; Καί αὐτοί πού διεξήγαγαν τίς ἀλεπάλληλες δίκες ἀπό πού πῆραν «γραμμή», γιά νά παραβαίνουν τόσο ξεδιάντροπα τούς νόμους; Κι’ ἀφοῦ μάρτυρες κατηγορίας δέν παρουσιάσθηκαν, ποῦ στηρίχθηκε ἡ κατηγορία κατά τοῦ Μπελέρη;

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἐδῶ συνδυάζεται τό ψέμα μέ τό θράσος. Μά αὐτά πού γινόντουσαν στήν ἐποχή τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα, συνεχίζονται καί σήμερα; Νά τήν χαίρεται ἡ Ἀλβανία τήν «δημοκρατία» της. Ξέχασε, ὅμως, ὁ κ. Ράμα ὅτι ἡ 12ῃ Μαΐου 2024 πού ἔγινε ἡ περιβόητη ἀλβανική ἐκδήλωση στό Γαλάτσι, ἦταν ἡ ἐπέτειος τῆς συλλήψεως καί τῆς φυλακίσεως τοῦ Μπελέρη, τό 2023. Καί δέν μᾶς εἶπε - λόγῳ τῆς … σεμνότητος πού τόν διακρίνει - ὅτι ἦλθε στήν Ἀθήνα μόνο καί μόνο γιά νά προκαλέσῃ. Ἀλλά ἀφοῦ μέχρι τώρα ὑπηρετεῖ τήν «Ὕβριν», ἄς μή ξεχνάῃ καί τήν «Νέμεσιν» …            

β) Τρικυμία ἐν κρανίῳ εἶχε ὁ κ. Ράμα στήν συνέντευξή του, γιατί δήλωσε ὅτι «δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἡ Ἑλληνική οἰκονομία χωρίς τούς Ἀλβανούς. Εἶναι μεγάλη δύναμη οἱ Ἀλβανοί στήν Ἑλλάδα»! Ἀλλά ὅταν τό 1991 ἄνοιξαν τά σύνορα καί ἦλθαν πρῶτα οἱ Βορειοηπειρῶτες καί ἀκολούθησαν οἱ Ἀλβανοί, πειναλέοι καί ταλαίπωροι, τί εἶχαν νά προσφέρουν στήν Ἑλληνική οἰκονομία; Ἐκτός κι’ ἄν ἐννοῇ, ὅτι ἔκλεβαν, λήστευαν, ἐβίαζαν καί εἶχαν ἐπιδοθῇ στό γνωστό τους σπόρ, στό πλιάτσικο. Σ’ αὐτό συμφωνοῦμε. Τέλος, (γιά νά παραλείψουμε κι’ ἄλλα σημεῖα ἀπό τήν συνέντευξη), πράγματι εἶχε τρικυμία ἐν κρανίῳ,

γ) Διότι στήν παρατήρηση τοῦ δημοσιογράφου, ὅτι στήν προηγούμενη ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα, γιά τήν ἔκθεση τῶν ἔργων του, ἦταν σάν στάρ, ἔχοντας δίπλα του τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί τόν Νῖκο Δένδια, ἐνῷ τώρα δέν ἦταν καλοδεχούμενος, ἀπάντησε: «Σήμερα μοῦ φτάνει καί μοῦ περισσεύει πού ἤμουν ὁ "στάρ" τῶν Ἀλβανῶν τῆς Ἑλλάδας»!

Ὥστε καί «στάρ» ὁ κ. Ράμα. Τοῦτο ἀληθές εἴρηκε. Γιατί, πράγματι, μόνο ἕνας «στάρ», ἕνας μεγάλος ἠθοποιός σάν κι’ αὐτόν, μποροῦσε νά πῇ τέτοιες ἀνοησίες, νομίζοντας ὅτι καταφέρνει νά κοροϊδεύῃ τούς πάντες …

Καιρός, ὅμως, «ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» τήν Κυβέρνηση καί τόν πολιτικό κόσμο. Κι’ ὅπως ἔχω πῆ καί ἄλλοτε, ἄς ἀφήσουν τούς καβγάδες, τίς ὕβρεις καί ὅλα αὐτά τά ἀνούσια, κι’ ἄς ἐνδιαφερθοῦν εἰλικρινά γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο, τήν ὁποία ὁ Ράμα ἐπιθυμεῖ καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά τήν διαλύσῃ. Ἄς ἀναλάβουν ὅλοι τίς εὐθύνες πού τούς ἀναλογοῦν καί ἄς ἀγωνισθοῦν τόν ἀγῶνα τον καλό. Χωρίς καθυστέρηση, γιατί οἱ καιροί τρέχουν καί θά εἴμαστε ὑπόλογοι, ἄν - ὅ μή γένοιτο - ἡ Βόρειος Ἤπειρος χαθῇ».                                                                                                                                                                                                                                                                   (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ἁγιογραφικὴ Καθημερινὴ Μελέτη Μηνῶν Ἰουνίου & Ἰουλίου

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

1.Α΄Πέτρου Β΄(2) 1-3

2. Α΄Πέτρου Β΄ 4-6

3. Α΄Πέτρου Β΄ 7-8

4. Α΄Πέτρου Β΄ 9-10

5. Α΄Πέτρου Β΄ 11-12

6. Α΄Πέτρου Β΄ 13-15

7. Α΄Πέτρου Β΄16-17

8. Α΄Πέτρου Β΄ 18-20

9. Α΄Πέτρου Β΄ 21

10. Α΄Πέτρου Β΄ 22

11. Α΄Πέτρου Β΄ 23

12.Α΄Πέτρου Β΄  24

13. Α΄Πέτρου Β΄ 25

14.Α΄ΠέτρουΓ΄(3)1-2

15.Α΄Πέτρου Γ΄ 3-4

 16. Α΄Πέτρου Γ΄  5-6

17. Α΄Πέτρου Γ΄  7

18. Α΄Πέτρου Γ΄  8

19. Α΄Πέτρου Γ΄  9

20. Α΄Πέτρου Γ΄ 10

21. Α΄Πέτρου Γ΄ 11

22. Α΄Πέτρου Γ΄ 12

23. Α΄Πέτρου Γ΄ 13

24. Α΄Πέτρου Γ΄ 14

25. Α΄Πέτρου Γ΄ 15

26. Α΄Πέτρου Γ΄ 16

27. Α΄Πέτρου Γ΄ 17

28. Α΄Πέτρου Γ΄ 18-19

29. Α΄Πέτρου Γ΄ 20

30. Α΄Πέτρου Γ΄ 21-22

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

1.Α΄Πέτρου Δ΄(4) 1-2

2.  Α΄Πέτρου Δ΄ 3-4

3. Α΄Πέτρου Δ΄ 5-6

4.Α΄Πέτρου Δ΄  7

5.  Α΄Πέτρου Δ΄  8

6. Α΄Πέτρου Δ΄   9

7. Α΄Πέτρου Δ΄  10

8. Α΄Πέτρου Δ΄  11

9. Α΄Πέτρου Δ΄12-13

10. Α΄Πέτρου Δ΄  14

11. Α΄Πέτρου Δ΄15-16

12.Α΄Πέτρου Δ΄17-19

13.Α΄ΠέτρουΕ΄(5)1-2

14. Α΄Πέτρου Ε΄ 3-4

15. Α΄ Πέτρου Ε΄  5

 16. Α΄Πέτρου Ε΄ 6

17. Α΄ Πέτρου Ε΄ 7

18.Α΄ Πέτρου Ε΄  8

19. Α΄Πέτρου Ε΄  9

20. Α΄Πέτρου Ε΄ 10-12

21. Α΄Πέτρου Ε΄ 13-14

22.Β΄Πέτρου Α΄ (1) 1-2

23. Β΄Πέτρου Α΄  3-4

24. Β΄Πέτρου Α΄ 5-7

25. Β΄Πέτρου Α΄ 8-9

26. Β΄Πέτρου Α΄ 10-11

27. Β΄Πέτρου Α΄ 12-15

28.Β΄ΠέτρουΑ΄16-17

29.Β΄Πέτρου Α΄18-19

30. Β΄Πέτρου Α΄  20-21

 

 

Σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούσετε  

τοὺς στίχους αὐτοὺς 

σὲ σύντομη ἑρμηνεία  

 τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ

 Παναγιώτου Τρεμπέλα,  

καὶ μάλιστα στὴ νεοελληνικὴ


ἔχοντας τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἄλλων Πατριαρχείων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  

Διαβάζει ὁ Διδάσκαλος - Θεολόγος

κ. Κ. Πρέντος

" Η ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ"

Ἐνθύμιο "Χαρουμένων Ἀγωνιστῶν"

Ἔκδοση Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ"


 ΚΑΘΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Α΄ ΠΕΤΡΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄(2ο)

 Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀποβάλλουν κάθε κακία.

(Στίχοι 1-3) {0΄- 1΄07΄΄}.

 Ὁ Χριστὸς λίθος ἀκρογωνιαῖος τῆς Ἐκκλησίας.

(Στίχοι 4-8) {1΄08΄΄- 3΄27΄΄}.

 Βασίλειον ἱεράτευμα.

(Στίχοι 9-10) {3΄28΄΄- 4΄22΄΄}.

 Κοινωνικὰ καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν.

(Στίχοι 11-20) {4΄23΄΄- 7΄05΄΄}.

 Ὁ Χριστὸς παράδειγμα ὑπομονῆς.

(Στίχοι 13-25) {7΄06΄΄- 8΄37΄΄}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄(3ο)

Σχέσεις καὶ συμπεριφορὰ τῶν συζύγων.

(Στίχοι 1-7) {0΄- 2΄51΄΄}.

 Ἀποφυγὴ τοῦ κακοῦ, ἐπιδίωξη τοῦ καλοῦ.

(Στίχοι 8-12) {2΄52΄΄- 4΄35΄΄}.

 Τὰ παθήματα γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀλήθεια.

(Στίχοι 13-17) {4΄36΄΄- 6΄35΄΄}.

 Ὁ Χριστὸς ἔπαθε γιὰ μᾶς. Ἡ κάθοδός του στὸν Ἅδη.

(Στίχοι 18-22) {6΄36΄΄- 8΄53΄΄}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄(4ο)

Ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή.

(Στίχοι 1-11) {0΄- 4΄06΄΄}.

 Οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ θλίψεις γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ.

(Στίχοι 12-19) {4΄07΄΄- 6΄51΄΄}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄(5ο)

Καθήκοντα τῶν ποιμένων καὶ τῶν πιστῶν. 

(Στίχοι 1-9) {0΄- 2΄37΄΄}.

 Εὐχὲς καὶ χαιρετισμοί.

(Στίχοι 10-14) {2΄38΄΄- 4΄07΄΄}.

 ΚΑΘΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Β΄ ΠΕΤΡΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄(1ο)

 Πρόοδος στὴν ἀρετή, σταθερότητα στὴ κλήση.(Στίχοι 1-11) {0΄- 4΄02΄΄}.

 Καθῆκον τοῦ Ἀπ. Πέτρου νὰ ὑπενθυμίζει τὶς θεῖες ἀλήθειες.

(Στίχοι 12-15) {4΄03΄΄- 5΄21΄΄}.

 Οἱ Ἀπόστολοι εἶδαν τὴν Μεταμόρφωση  τοῦ Χριστοῦ..

(Στίχοι 16-21) {5΄22΄΄- 7΄43΄΄}.