Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Περὶ Θεοῦ 5


 

Προσευχητικὲς νύξεις

 

ΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

 

Ὑπὲρ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος

 

Χάρισέ μας, Κύριε, καιρούς ερηνικούς, κατάλληλους νέμους, εφορία τν καρπν τς γς  καί κάθε ελογία στή φυσική Σου δημιουργία .

 Μήν πιτρέψεις, ξ  αἰτίας το γωϊσμο, τς φιλαυτίας καί τν μαρτιν μας τή διατάραξη τς φυσικς σορροπίας καί μορφις, πού  σοφία Σου θεσε στό φυσικό κόσμο.  

πισκέψου μας ,μέ τήν γαθότητά Σου, φανερώσου μας μέ τίς πλούσιες δωρεές Σου, χάρισέ μας εκράτους  καί πωφελες νέμους, δώρισε παλές βροχές στή γ πρός καρποφορία.

 Τέλος ελόγησε, τόν κύκλο λου το χρόνου μέ τήν δική Σου καλωσύνη καί πίβλεψη.  

 

ΑΜΗΝ

Ἁγιογραφικὴ Μελέτη μηνὸς Ὀκτωβρίου


 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


1. Πράξ. ΙΗ΄(18) 1-4

2. Πράξ. ΙΗ΄ 5-8

3. Πράξ. ΙΗ΄  9-11

4.Πράξ. ΙΗ΄ 12-17

5. Πράξ. ΙΗ΄ 18-23

6. Πράξ.  ΙΗ΄ 24-28

7. Πράξ. ΙΘ΄(19)1-7

8. Πράξ. ΙΘ΄ 8-12

9. Πράξ. ΙΘ΄ 13-16

10. Πράξ. ΙΘ΄ 17-20

11.  Πράξ. ΙΘ΄  21-27

12. Πράξ. ΙΘ΄ 28-34

13. Πράξ. ΙΘ΄ 35-41

14. Πράξ. Κ΄(20) 1-6

15. Πράξ. Κ΄ 7-12

16. Πράξ. Κ΄  13-16

17. Πράξ.  Κ΄ 17-21

18. Πράξ. Κ΄ 22-27

19. Πράξ. Κ΄28-32

20. Πράξ. Κ΄ 33-38

21. Πράξ. ΚΑ΄(21)1-7

22. Πράξ. ΚΑ΄ 8-13

23. Πράξ. ΚΑ΄ 14-16

24. Πράξ. ΚΑ΄ 17-19

25. Πράξ. ΚΑ΄ 20-25

26. Πράξ. ΚΑ΄ 26-30

27. Πράξ. ΚΑ΄ 31-36

28.  Πράξ. ΚΑ΄ 37-40

29. Πράξ.  ΚΒ΄(22)1-8

30. Πράξ. ΚΒ΄ 9-16

31. Πράξ. ΚΒ΄ 17-21