Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Ἁγιογραφικὴ Καθημερινὴ μελέτη Μηνός ΦεβρουαρίουΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1.Λουκ. Η΄(8)16-18
2. Λουκ. Η΄ 19-21
3. Λουκ. Η΄ 22-25
4. Λουκ. Η΄ 26-29
5. Λουκ. Η΄ 30-33
6. Λουκ. Η΄ 34-36
7. Λουκ. Η΄ 37-39
8. Λουκ. Η΄ 40-44
9. Λουκ. Η΄ 45-48
10. Λουκ. Η΄ 49-56
11. Λουκ. Θ΄(9) 1-2
12. Λουκ. Θ΄ 3-5
13. Λουκ. Θ΄ 6
14. Λουκ. Θ΄ 7-9
15. Λουκ. Θ΄ 10-17
16. Λουκ. Θ΄ 18-22
17. Λουκ. Θ΄ 12-16
18. Λουκ.  Θ΄ 23-24
19. Λουκ. Θ΄  25-27
20. Λουκ.  Θ΄ 28-32
21. Λουκ. Θ΄ 33-36
22. Λουκ. Θ΄ 37-40
23. Λουκ. Θ΄ 41-43
24. Λουκ. Θ΄ 44-45
25. Λουκ. Θ΄ 46-48
26. Λουκ. Θ΄ 49-50
27. Λουκ. Θ΄ 51-56
28. Λουκ. Θ΄ 57-58
29. Λουκ. Θ΄ 59-62
 

Προσευχητικὲς νύξειςΑΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

γιὰ τοὺς γέροντες.

Κύριε, ὅπως ὁ γέροντας Συμεὼν κατὰ τὴν Ὑπαπαντή, σὲ ἀνέμενε μὲ πολὺ πίστη καὶ ἐλπίδα νὰ σὲ δεῖ καὶ νὰ σὲ βαστάξει στὰ τίμιά του χέρια, ἔτσι, σὲ παρακαλοῦμε, δῶσε τὸν πόθο αὐτὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας νὰ σὲ γνωρίσουν καὶ νὰ Σὲ πλησιάσουν περισσότερο.
Διότι, ναὶ Κύριε, ἔχοντας οἱ γέροντες Ἐσένα στὴν καρδιά τους, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς πνευματικῆς μελέτης, θὰ γεμίζουν φῶς καὶ ἐλπίδα, χαρὰ καὶ παρηγοριὰ, δύναμη καὶ προσδοκία γιὰ τὴν μεγάλη συνάντηση μαζί Σου πρὸς τὴν ἀπέναντι ὄχθη τῆς παρούσης ζωῆς.
Γι’ αὐτὸ σὲ ἱκετεύουμε μὲ τοὺς λόγους τοῦ Μ. Βασιλείου : «τὸ γῆρας περικράτησον». Καὶ ἀξίωνε τοὺς γέροντες καθημερινῶς νὰ ἑνώνονται μαζί Σου, μέχρι νὰ συντελεσθεῖ ἡ μόνιμη καὶ πλήρης ἑνότητα τῶν ψυχῶν τους μὲ Ἐσένα στὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
ΑΜΗΝ.