Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Σχέδια ἀπὸ τὴν ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ μας, ὅπως τὰ φωτογράφισε τὸ drone !

 

 

 Ἡ ΓΚΟΥΡΑ " ἀφ' ὑψηλοῦ"

 

 

 

Οἱ σημαῖες τῆς Ἑλληνικῆς μας Ἐπαναστάσεως

κατὰ τὴν παρέλαση τῆς "Ἡμέρας Πατρίδος". 

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στὶς ἰδιότητες τῶν ΝΕΡΩΝ συμβαίνουν ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ!

 News
Μόσχα, 17 Μαρτίου 2006, 14:40, ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
 
Το σημείο του Σταυρού και της Ορθόδοξης (Χριστιανικής) προσευχής είναι ικανά να σκοτώσουν μικρόβια, και να μεταβάλουν τις οπτικές ιδιότητες του νερού.  
Μία μελέτη.
Επιστήμονες έχουν αποδείξει πειραματικά τις θαυματουργικές ιδιότητες του σημείου του Σταυρού και της προσευχής.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η παλιά συνήθεια να γίνεται το σημείο του Σταυρού πάνω από το φαγητό και το ποτό πριν το γεύμα, έχει ένα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω από αυτό παραμένει η πρακτική χρησιμότητα: Η τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μια στιγμή. Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, που κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ημέρα», είπε η φυσικός Angelina Malakhovskaya που προσκλήθηκε από την εφημερίδα Zhizn την Παρασκευή.
Η Malakhovskaya έχει μελετήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού με την ευλογία της Εκκλησίας, για 10 περίπου χρόνια τώρα. Έχει διεξάγει ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων που έχει
επανειλημμένα επαληθευθεί, πριν τα αποτελέσματά τους έρθουν στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα έχει ανακαλύψει τις απαράμιλλες βακτηριοκτόνες ιδιότητες του νερού μετά την ευλογία του από μία Ορθόδοξη προσευχή και το σημείο του Σταυρού. Η μελέτη επίσης αποκάλυψε μία νέα, ενωρίτερα άγνωστη ιδιότητα του λόγου του Θεού να μετασχηματίζει τη δομή του ύδατος, αυξάνοντας αξιοσημείωτα την οπτική του πυκνότητα στην περιοχή του φάσματος της βραχείας υπεριώδους ακτινοβολίας, γράφει η εφημερίδα.
Οι επιστήμονες έχουν επαληθεύσει την δύναμη της δράσης της Κυριακής προσευχής (Πάτερ ημών) και του Ορθοδόξου σημείου του Σταυρού στα παθογενή βακτήρια. Δείγματα νερού από διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν για έρευνα. Όλα τα δείγματα είχαν goldish staphylococcus, ένα κολοβακτηρίδιο. Αποδείχθηκε εν τούτοις, ότι αν η Κυριακή προσευχή λεχθεί και το σημείο του Σταυρού γίνει επάνω τους, ο αριθμός των βλαβερών βακτηριδίων θα μειωθεί επτά, δέκα, εκατό ακόμη και πάνω από 1000 φορές.
Τα πειράματα έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείουν και την ελάχιστη πιθανή νοητική επιρροή. Η προσευχή ειπώθηκε και από πιστούς και από απίστους, αλλά ο αριθμός των παθογόνων βακτηρίων σε διάφορα περιβάλλοντα με διαφορετικές ομάδες βακτηρίων ακόμη και τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος με τα πρότυπα αναφοράς.
Οι επιστήμονες απέδειξαν επίσης την ευεργετική επίδραση που η προσευχή και το σημείο του Σταυρού έχουν πάνω στους ανθρώπους. Όλοι οι συμμετέχοντες στα πειράματα είχαν την πίεση του αίματός τους να τείνει να σταθεροποιηθεί, και τους αιματικούς δείκτες βελτιωμένους. Κατά τρόπο εντυπωσιακό, οι δείκτες άλλαζαν προς την ίαση που χρειαζόταν: Στους υποτασικούς η αιματική τους πίεση ανέβηκε, ενώ στους υπερτασικούς κατέβηκε.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι το σημείο του Σταυρού εάν γίνεται πρόχειρα, με τα τρία δάχτυλα βαλμένα μαζί απρόσεκτα ή τοποθετούμενα εκτός των απαραιτήτων σημείων (στο μέσο του κούτελου, το κέντρο του ηλιακού πλέγματος, και στα κοιλώματα κάτω από το δεξί και αριστερό ώμο), το θετικό αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο αδύνατο, ή απουσίαζε εντελώς.
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=1173
Απόδοση στα ελληνικά υπό Λεοντίου Μoναχού Διονυσιάτου
 
Έτσι γίνεται κατανοητό το αναλλοίωτο του Αγιασμού, το ανέβασμα του ζυμαριού από τα σταυρολούλουδα (λουλούδια του Επιταφίου), η διατήρηση φρέσκου του Πασχαλιάτικου αυγού μέχρι τον επόμενο χρόνο, όταν τοποθετείται στο εικονοστάσι κλπ.
Η Εκκλησία δεν έχει φόβο από την έρευνα. Αντίθετα η έρευνα επιβεβαιώνει τις θέσεις της.
Αρκεί να μην ξεφύγουμε από την αληθινή, Ορθόδοξη Εκκλησία …
Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), έλεγε μεταξύ άλλων:
«Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρόν, ποτέ δεν έχει ζημίαν, αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής φαρμακερόν πράγμα και από κάθε δαιμονικήν πείραξιν. Και ο άνθρωπος να τον έχει σημαδεμένον απάνω του. Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πως είναι, μάθετε : Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον εις τον Ουρανόν. Και όταν το βάλωμεν εις τον ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις την γην και εσαρκώθη. Και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν μέρος, φανερώνει πως είναι δίκαιος και αθάνατος, και πως θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά του μέρη.
Και όταν το βάλωμεν εις το ζερβιόν μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το ζερβιόν (αριστερόν) του μέρος και να τους βάλει εις την κόλασιν».
Και όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμει τον Σταυρόν, και να λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ (ελέησόν με)».
«Ή εις το παζάρι κινάς ή εις το χωράφι ή εις το αμπέλι ή όταν φάγης ψωμί ή όταν πίνης κρασί ή νερόν ή οπωρικόν ή όταν κοιμηθείς, να προσκυνήσεις τον Θεόν, να σταυρώνεις και το σώμα σου, και ύστερον να πλαγιάσεις. Να κοιμηθείς, και θέλεις σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβετε και το ηξεύρετε όλοι σας».
(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Αθήναι 1999)
 
 
Από την Καινή Διαθήκη:
􀂙 Σταυρόν ονομάζει ο Σωτήρ και τις δοκιμασίες της ζωής των πιστών:
«Και όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω Μου, δεν είναι άξιός Μου». (Ματθ. Ι-38).
􀂙 Και όποιος δεν ακολουθεί τον Σωτήρα με αυτό τον τρόπο, κάνοντας υπακοή στο θέλημά του και σηκώνοντας το σταυρό του, οδεύει στην απώλεια:
«Διότι πολλοί περιπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα δε και κλαίγοντας σας λέγω, τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια, για τους οποίους Θεός είναι η κοιλιά τους και η δόξα (τα κατορθώματά τους) εκεί που έπρεπε να ντρέπονται, οι φρονούντες τα επίγεια»! (Φιλιπ. Γ 18-19)
􀂙 Πρέπει να κηρύσσεται η χάρη του Σταυρού, παρ’ όλο που σκανδαλίζει τους απίστους, και γι’ αυτό μπορεί να μας διώκουν, όπως τον Απόστολο Παύλο:
«Εγώ δε αδελφοί, αν ακόμη την περιτομή κηρύσσω, γιατί πλέον διώκομαι; Εφ’ όσον
καταργήθηκε το σκάνδαλο του σταυρού;» (Γαλ Ε11).
  
www.imdleo.gr
 
ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ  ΤΩΝ   ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΝΕΡΑ  ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ !!


(Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ . ΤΙ  ΛΕΝΕ  ΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ).
 
Μόσχα, 5 Φεβρουαρίου, Interfax. Όλα τα νερά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του συστήματος τροφοδοσίας νερού, άλλαξαν τις φυσικές τους ιδιότητες την ημέρα των Θεοφανείων και την παραμονή, ανακάλυψαν πριν μερικές ημέρες, φυσικοί του Ερευνητικού Ινστιτούτου Sysin της Ανθρώπινης Οικολογίας και Υγιεινής του Περιβάλλοντος, της Ρωσικής Ακαδημίας των Ιατρικών Επιστημών. (Russian Academy of Medical Sciences).
Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου καθημερινά εξέταζαν τις ιδιότητες και την ποιότητα του συνήθους νερού από το σωλήνα του δικτύου, μετρώντας την ποσότητα των ριζών ιόντων μέσα σ’ αυτό. Από τις 17 Ιανουαρίου (προπαραμονή των Θεοφανείων)1 το επίπεδο των ιόντων άρχισε να ανεβαίνει, και το νερό άρχισε να «μαλακώνει». Το επίπεδο του pH του νερού, ανέβαινε επίσης, κάνοντάς το λιγότερο όξινο, ανέφερε τη Δευτέρα η ημερήσια “Moskovsky Komsomolets”.
Όπως ανέμεναν, η μέγιστη δραστηριότητα έφτασε το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου (παραμονή, και αγρυπνία των Θεοφανείων)2
Η υψηλή συγκέντρωση ιόντων έκανε την ηλεκτραγωγιμότητα του νερού ισοδύναμη με αυτήν από τεχνητό καταλύτη (ηλεκτρικά κεκορεσμένο νερό).
Η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα άρχισε να πέφτει μετά το πρωί της 19ης Ιανουαρίου3 και έφτασε στα κανονικά της επίπεδα κατά τις 20 Ιανουαρίου4.
Η αιτία για την γρήγορη άνοδο της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του νερού
την ημέρα των Θεοφανείων ήταν μία μεγάλη συγκέντρωση ιόντων στη λιθόσφαιρα της Γης,
η οποία είναι ένα αληθινό ρεζερβουάρ ηλεκτρονίων, που μεταφέρει τα περισσότερα από αυτά στο νερό5. Αυτά είπε ο δρ. Anatoly Stekhin, ένας πεπειραμένος ερευνητής.
Οι ερευνητές επίσης μέτρησαν το επίπεδο (ποιότητας) της δομής του νερού των Θεοφανείων, παγώνοντας για το σκοπό αυτό νερό από τον αγωγό ύδρευσης, από τον ποταμό Moskva, και από ένα πηγάδι εκκλησίας. Ακόμη και το νερό από το σύστημα τροφοδοσίας, το νερό της βρύσης, το οποίο συνήθως απέχει πολύ από του να είναι ιδανικό, φαινόταν αρμονικό στο μικροσκόπιο όταν το παγώσαμε είπε ο Stekhin.
πηγή:http://www.interfax-religion.com /?act=news&div=2560
 
 
Σημειώσεις:
1 Με το παλιό θρησκευτικό ημερολόγιο, που ισχύει στη Ρωσία. Και επειδή είναι παρατηρημένο ότι ο Αγιασμός και με την τάξη του νέου ημερολογίου παραμένει αναλλοίωτος, δικαιώνεται η δια Χριστόν σαλή Ταρσώ (1910-1989) της Κερατέας, στην Αθήνα, που όταν την ρωτούσαν πιο ημερολόγιο είναι καλύτερο απαντούσε: «Γιατί; Πειράζει ο Κύριός μας να δοξάζεται δύο φορές»; (Βλ. Ι. Κορναράκη, Ταρσώ η δια Χριστόν σαλή, 2003, σελ. 13 και 54).
2 Μόλις έχει γίνει ο αγιασμός της παραμονής, με μία ευχή λιγότερη από αυτόν της ημέρας των Θεοφανείων.
3 Μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας και του μεγάλου αγιασμού, και γενικά όταν τελείωσαν όλες οι σχετικές με την εορτή των Θεοφανείων ιεροπραξίες.
4 Την επομένη των Θεοφανείων.
5 Το ότι το φαινόμενο συνδεόταν με γενικότερες μεταβολές, είχε π.χ. σχέση με την αύξηση των ηλεκτρικών φορτίων της λιθόσφαιρας, δείχνει ότι πράγματι η προσευχή μπορεί να επηρεάσει όλο το περιβάλλον, ακόμη και αυτό που βρίσκεται μακριά, για να φέρει τέλειο αποτέλεσμα με τη χάρη του Θεού. Aν οι άνθρωποι αναγνώριζαν την αξία της προσευχής, και ετοίμαζαν τον εαυτό τους ώστε να προσεύχονται με καθαρή καρδιά, τότε και το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν θα παρέμενε άλυτο.
Εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση, δρώντας επιστημονικά μόνο, να υποκαταστήσουμε την αποτελεσματικότητα της προσευχής με τις τεχνικές των επιστημονικών πειραματισμών. Αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να δράσουμε μηχανικά στο ψυχικό πεδίο, όπου και γίνονται τα μεγαλύτερα θαύματα. Γι’ αυτό παρακαλούμε για την ωφέλεια ψυχής και σώματος, στην ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού: «Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
(Μετάφραση - σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου).
 
 
Στάρετς Σάββας
ΘΑΥΜΑΣΤΗ  ΥΠΕΡΒΑΣΗ  ΤΟΥ  ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
Την ημέρα της εορτής του κοιμηθέντος πνευματικού μας πατέρα Σάββα, ήρθε από το Οβρούτς στο Πετσόρι η πνευματική του θυγατέρα Μ. Τ. Και να τι μας διηγήθηκε:
Περίπου δέκα μέρες πριν την τραγωδία του Τσερνομπίλ, εμφανίστηκε στον ύπνο της ο πνευματικός μας πατέρας και της είπε:
-Μαρία, σε λίγο όλα ότι έχετε θα είναι δηλητηριασμένα. Εσύ όλα θα τα σταυρώνεις ως εξής:
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Θα κάμεις το σημείο του Σταυρού. Μετά θα πεις:
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ευλόγησον». Πάλι θα κάμεις το σημείο του Σταυρού.
Και πάλι θα πεις:
«Μητέρα του Θεού, ευλόγησον, πάντες οι Άγιοι ευλογείτε». Πάλι το σημείο του Σταυρού. Μετά:
«Δι’ ευχών του πνευματικού μας πατρός Σάββα, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ευλόγησον»
και θα κάνεις πάλι το σημείο του Σταυρού.
Όλα αυτά τα διηγήθηκα στη δίδυμη αδελφή μου, η οποία εργάζεται σε κουζίνα. Όταν επαληθεύτηκε η προφητεία του π. Σάββα, τους έφεραν στην κουζίνα κρέας. Όταν το έλεγξαν, αποδείχθηκε τελείως ακατάλληλο για τροφή. Τότε εκείνη θυμήθηκε αυτά πού της είχα διηγηθεί για την εμφάνιση του Γέροντος. Πήρε λοιπόν εκείνο το κρέας, πήγε στο σπίτι της Και έκαμε ότι είχε πει ό Γέροντας. Έπειτα το έφερε πίσω στην κουζίνα Και, χωρίς να πει τίποτε, τα έδωσε για έλεγχο. Το έλεγξαν και τη ρώτησαν:
-Από που το πήρες τέτοιο καλό κρέας;
Τώρα εμείς ζούμε στο Οβρούτς - είναι κοντά στο Τσέρνομπιλ - χρησιμοποιούμε τη συμβουλή του
πατρός Σάββα και όχι μόνο εγώ κι η αδελφή μου, αλλά και όλες οι πνευματικές μας αδελφές, με το έλεος του Θεού, είμαστε ζωντανές και υγιείς.
Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το βιβλίο: «Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής», εκδόσεις Άθως, Αθήνα 2009. Μετάφραση από τη Ρωσική: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος.
ΛΜΔ: Η δύναμη του Σταυρού και της προσευχής αποδεικνύεται η μόνη ικανή να βοηθήσει αποτελεσματικά τον άνθρωπο, προλαμβάνοντας το κακό, και αυτό τονίστηκε και στα πνευματικά παιδιά του γέροντος Σάββα. Η προσευχή και ο Σταυρός δρουν πλέον πολύ φανερά προστατεύοντας τον κόσμο του Θεού και στο υλικό πεδίο. Δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διαφορά ποια προσευχή θα πει κάποιος, διότι και η Κυριακή προσευχή που ακολουθείται από το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς», περιλαμβάνει όσα είπε ο άγιος Σάββας1. Απλώς μπορεί κανείς να επικαλείται συγκεκριμένους Αγίους και τον πνευματικό του για να δώσουν μια ιδιαίτερη ευλογία (και το φαγητό να γίνει καλύτερο κι από τη φυσικά υγιεινή του κατάσταση)!
Το σίγουρο είναι ότι μόνο οι αληθινά πιστοί Χριστιανοί θα ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που άρχισαν χωρίς να το πολυκαταλάβουν. Οι άλλοι αν παραμένουν έστω και σαν καλοπροαίρετοι παρατηρητές, μακριά από τις ευλογίες της Εκκλησίας, θα υποφέρουν η και θα πεθάνουν. Από τις δοκιμασίες υλικού τύπου όπως το Τσερνομπίλ οι επιπτώσεις είναι σωματικές, αλλά από την ερχόμενη πληγή της Αποκάλυψης, αυτή των δαιμονικών ακρίδων, θα είναι οδυνηρότατες ψυχικές: Θα ζητάνε το θάνατο για να ανακουφιστούν, αλλά αυτός θα φεύγει μακριά τους.
Λεόντιος Μοναχός
 
1 Και είναι πολύ αποτελεσματική όπως έχουμε γράψει: http://www.imdleo.gr/diaf/2006/15-STAYROS_iamatikos.pdf
Δείτε και για τον αγιασμό: http://www.imdleo.gr/diaf/2007/030-Electromagnetic_activity_of_water-LMD.pdf
 
 
20 Απρ 2011, 18:33
Η μόνη ανοικτή εκκλησία στη ζώνη του Τσερνομπίλ σημειώνει το ελάχιστο επίπεδο ακτινοβολίας!
Κίεβο, 20 Απριλίου, Interfax - Κατά τη διάρκεια 25 ετών από την ημερομηνία του ατυχήματος του Τσερνομπίλ, το επίπεδο ακτινοβολίας στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου (προφήτη) Ηλία, τη μόνη εκκλησία που λειτουργεί στη ζώνη αποκλεισμού, ήταν αρκετά κάτω από το επίπεδο ολόκληρης της περιοχής, δηλώνουν εκκαθαριστές του δυστυχήματος του Τσερνομπίλ.
«Ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες του 1986, η γύρω περιοχή της εκκλησίας του Αγίου (προφήτη) Ηλία ήταν καθαρή (από την ακτινοβολία - IF), χωρίς να χρειάζεται να αναφέρω ότι η ίδια η εκκλησία ήταν επίσης καθαρή», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Τσερνομπίλ, Γιούρι Ανδρέγεφ σε μια τηλεσυνδιάσκεψη Κιέβου - Μόσχας την Τετάρτη.
Τώρα η περιοχή δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται στο βασικό επίπεδο των 6 μικρο-ραίντγκεν ανά ώρα (microroentgen/h) συγκριτικά με τα 18 στο Κίεβο.
O Andreyev είπε επίσης ότι πολλοί εκκαθαριστές της καταστροφής ήταν άθεοι.
«Αρχίσαμε να πιστεύουμε αργότερα, μετά που παρατηρήθηκαν τέτοιου είδους εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν μόνο σαν θέλημα Θεού», λέει.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη στην τέταρτη (4η) μονάδα του Τσερνομπίλ ΡΡ, το σύννεφο που περιείχε σωματίδια ουρανίου άρχισε να κινείται
προς την κατεύθυνση της Pripyat, μιας πόλης που βρίσκεται περίπου 1.800 μέτρα από τοεργοστάσιο. Υπήρχε ένα πεύκο στο δρόμο του (εμφανίζεται σε ένα πολύ γνωστό εικόνισμα του Σωτήρα του Τσερνομπίλ).
«Το σύννεφο σταμάτησε κοντά σ’ αυτό το πεύκο, χωρίζεται σε δύο μέρη από κάποιον άγνωστο λόγο και συνέχισε να κινείται προς την αριστερή και δεξιά πλευρά της πόλης, αντί να καλύπτει τις κατοικημένες περιοχές της (που ήταν ίσια μπροστά). Το επίπεδο ακτινοβολίας σε περιοχές μόλυνσης ήταν τέσσερα ή πέντε roentgen ανά ώρα, και η πόλη παρουσίαζε μόνο μισό χιλιοστό του ραίντγκεν (0,5 milliroentgen)», (χιλιάδες φορές λιγότερο) δήλωσε ο Αντρέγιεφ.
προέλευση (αγγλικά): http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=8394
Tο αγγλικό κείμενο με σημείωση: www.imdleo.gr/diaf/2011/05/Chernobyl-church_radiation_level_en.pdf
 
 
Παρακάτω βλέπουμε το πεύκο,  στο οποίοσταμάτησε το ραδιενεργό σύννεφο και χωρίστηκε, έχει τα χονδρά κλωνάρια του σε σχήμα σταυρού. Είναι γνωστό και από τη Γερμανική κατοχή της Ουκρανίας, γιατί εκεί είχαν κρεμάσει οι Γερμανοί πολλούς πατριώτες και αποτελεί μνημείο.

 
 

 
Πιὸ κάτω προβάλουμε  τη εικόνα του Σωτήρος
Χριστού του Chernobyl:
Η Παναγία και ο αρχάγγελος Μιχαήλ στο πλάϊ του Χριστού. Κάτω το δένδρο, τα θύματα στα λευκά, και οι εργαζόμενοι που με αυτοθυσία σταμάτησαν τη διαρροή. Το αστέρι που πέφτει υπενθυμίζει την αναφορά του γεγονότος στην Αποκάλυψη
 Ο γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε πει σχετικά: «Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό, μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα του αστέρος Άψινθος! (Ουκρανικά Τσέρνομπιλ)!»...
Θέση για αυτό το αρχείο: www.imdleo.gr/diaf/2011/05/Chernobyl-church_radiation_level_gr.pdf__Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Μακαριστός Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς: Ἕνας Ὁμολογητής καί συκοφαντημένος Ἀρχιερέας !

 

τοῦ Χαρ. Ν. Βραμπίδη, 

καθηγητοῦ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

Μέ αἰσθήματα θλίψης καί κατ΄ἄνθρωπον λύπης ἀλλά καί τήν χαρά καί παρηγορία ὅτι θά ἔχουμε ἕναν νέο Ἅγιο νά πρεσβεύει γιά ἐμᾶς στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ ἀποχαιρετίσαμε τόν πρᾶο, ταπεινό, ὁμολογητή, γεμᾶτο ἀγάπη καί συγχωρητικότητα πνευματικό μας πατέρα, Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας, κυρό Κοσμᾶ.
Ὅσα καί νά ἀναφερθοῦν γιά τόν ἴδιο καί τό πολυδιάστατο ἔργο του δέν θά εἶναι ἀρκετά. Ἀγάπησε τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἑνώθηκε μαζί Του, παραμένοντας πιστός σ΄ Ἐκεῖνον μέχρι τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.

Στολισμένος μέ ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διακόνησε τήν Ἐκκλησία ὡς φλογερός Ἱεροκήρυκας ἀλλά καί ὡς θαυμαστός Ἐπίσκοπος, γνωρίζοντας πώς στό τίμιο κεφάλι του δέν θά στηριχθεῖ ἀδαμαντοκόλλητη μίτρα ἀλλά ἀκάνθινο στεφάνι.

Ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί τῆς συνεχοῦς ἐπικοινωνίας μέ τόν Οὐρανό, ζητοῦσε καί λάμβανε τήν θεία ἐνίσχυση. Φίλος τοῦ Χριστοῦ καί φίλοι του οἱ Ἅγιοι! Ἐμπνευστής του καί συνοδοιπόρος του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τήν διδασκαλία καί τό ἔργο τοῦ ὁποίου μιμήθηκε.

Πονᾶμε, ὁ πιστός λαός τῆς Αἰτωλοακαρνανίας γιατί μείναμε ὀρφανοί ἀπό πατέρα συμπονετικό, φιλάνθρωπο καί γεμᾶτο ἀγάπη σέ καιρούς δύσκολους καί πονηρούς, σέ καιρούς διωγμοῦ τῆς πίστεως.

Πονᾶμε ὅμως γιατί ὁ πνευματικός πατέρας μας ἔφυγε συκοφαντημένος ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του συνεχίζει νά συκοφαντεῖται.

Ἡ καρδιά ματώνει, τά μάτια βουρκώνουν, ἡ σκέψη θολώνει ὅταν ἀναλογίζεται ὅτι τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο πλέκεται μέσα στό θεϊκό τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί εἶναι κάποτε τόσο ἔντονες καί ἀποκρουστικές οἱ ἀνθρώπινες μικρότητες.

Λίγες ὧρες μετά τήν ἐκδημία του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος ἔσπευσε νά τόν χαρακτηρίσει «ξερόλα» συνεχίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τό προηγούμενο παραλήρημα του, ὅταν ὁ Δεσπότης μας νοσηλευόταν στό νοσοκομεῖο.

Τίς δημόσιες ἄστοχες καί ἀνεπίτρεπτες στό πρόσωπο, τοῦ πρό ὀλίγων ὡρῶν κεκοιμημένου ἐπικρίσεις, μιμήθηκε ὁ  ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος λέγοντας μεταξύ τῶν ἄλλων «Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει καί ὅλους τούς ἄλλους πού ἀφήνει πίσω του νά τούς διδάξει ὅτι πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί πολύ καί νά λαμβάνουμε μέτρα».

Τήν πονεμένη καί ἀγανακτισμένη γιά τίς ἀνωτέρῳ συκοφαντίες ἀπάντησή μας, τήν δίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος πού λέει ὅτι: «Δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄσχημοι, ἀλλά ἄνθρωποι πού δέν μποροῦν νά δείξουν τήν ὀμορφιά τους. Καί δέν μποροῦν νά δείξουν τήν ὀμορφιά τους γιατί δέν ἀγαποῦν καί δέν ἀγαπιῶνται».

Στίς Ποιμαντορικές Ἐγκυκλίους του καί στούς λόγους του ποτέ δέν τοποθετήθηκε κατά τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης καί τῶν ὑπευθύνων. Ἀντιθέτως ἀναφέρει στήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως του (Νοέμβριος 2020) «Ὑπάρχει, ἀγαπητοὶ μου,  ἕνας μεγάλος πειρασμός.  Ὑπάρχει μία ἐπιδημία, μιὰ λοιμικὴ νόσος. Βέβαια, ὀφείλουμε ὡς ἄνθρωποι νὰ προσέχουμε. Μὲ ταπείνωσι νὰ ἀκούσουμε τὶς ὁδηγίες τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ τηροῦμε τοὺς ὅρους τῆς ὑγιεινῆς», καθώς καί σέ ἄλλη Ἐγκύκλιο σημειώνει: «Ὑπάρχει, ἀγαπητοί, μία πανδημία ὅπως ὀνομάζεται. Ἐπί ἕνα χρόνο τώρα, οἱ ὑπεύθυνοι τονίζουν ὅτι πρέπει νά προσέξουμε τήν σωματική μας ὑγεία.... Κανείς δέν κατηγορεῖ τούς ὑπευθύνους γιά τήν ἀνησυχία καί τήν φροντίδα τους, ὅσον ἀφορᾶ στόν κίνδυνο τῆς ὑγείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅσο ὑπάρχει ἡ ἐπιδημία» (Ποιμ. Ἐγκ. περί τῆς Θείας Κοινωνίας Μάρτιος 2021).

Καθώς καί ὁ ἴδιος ἐπιστήμων καί κάτοχος δυό πανεπιστημιακῶν τίτλων, αὐτῶν τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Θεολογίας, ποτέ του δέν ἀμφισβήτησε καμία ἐπιστήμη, ἰδιαιτέρως τήν Ἰατρική.

Μᾶς λύπησε βαθύτατα ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας κ. Ἱερόθεος, ὅταν στόν ἐπικήδειο λόγο του χαρακτήρισε τήν κοίμηση τοῦ Δεσπότη μας ὡς «ὀδυνηρό θάνατο» ἐπειδή κοιμήθηκε ἐξαιτίας τῶν ἐπιπλοκῶν πού προκλήθηκαν ἀπό τόν κορωναϊό μέ τόν ὁποῖο εἶχε προσβληθεῖ.

Στό λεξικό του ὁ καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης στό λῆμμα «ὀδυνηρός» σημειώνει: «1. Αὐτός πού προκαλεῖ σωματικό ἤ ψυχικό πόνο. 2. (μτφ) γιά κάτι ἰδιαίτερα ἀρνητικό γιά κάποιον».

Στό βιβλίο «Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο» τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου ἀναφέρεται: «Ἡ ἔξοδος τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα γίνεται βιαίως, καί αὐτό εἶναι τό μυστήριο τοῦ θανάτου» (σελ.55).

Προφανῶς καί δέν ἐννοοῦσε στόν ἐπικήδειο λόγο του, ὡς «ὀδυνηρό θάνατο» τό μυστήριο τῆς διάσπασης τῆς ἑνότητας ψυχῆς καί σώματος, γιατί ἔτσι θά ἔπρεπε νά χαρακτηρίζει κάθε θάνατο ὡς ὀδυνηρό. Περισσότερο ὑπονοοῦσε τό γεγονός ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς, δέν εἶχε ἐμβολιαστεῖ, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ἐμμέσως κάθε θάνατο ἀνεμβολίαστου ἀπό κορωναϊό ὡς «ὀδυνηρό». Εἶναι μέσα στό γενικότερο πλαίσιο «δαιμονοποίησης» τῶν ἀνθρώπων πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ.

Τά δυό τελευταῖα χρόνια, πού ἔχουμε εἰσέλθει στήν ἐποχή τῆς Covid-19, παρατηρεῖται μιά συστηματική προσπάθεια παραποίησης καί στρέβλωσης τῆς Ἐκκλησιολογίας καί κατά συνέπεια συνολικά τῆς Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καθώς καί ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων.

Ὁλόκληρη ἡ Βιβλική καί Πατερική Θεολογία εἶναι σωτηριολογική, δηλαδή θεμελιωμένη στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου, ἔχοντας ὡς στόχο τήν σωτηρία καί τήν κατά χάρη θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ἡ Δογματική τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξετάζει καί κινεῖται γύρω ἀπό τό τρίπτυχο: Θεός, κόσμος καί ἄνθρωπος. Κατά συνέπεια κάθε παραποίηση καί στρέβλωσή της συνεπάγεται παραποίηση καί στρέβλωση τῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας.

Οἱ ἄγευστοι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, ἀποφεύγουν τόν συνωστισμό ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μέ τό νά συγχέουν τήν παρουσία καί σύναξη στά Ἱερά Μυστήρια, μέ τίς λοιπές συνάξεις πού γίνονται σέ ἄλλους κλειστούς καί ἀνοιχτούς χώρους. Ἀρνοῦνται λοιπόν τήν κατ΄ ἐνέργεια παρουσία τοῦ Θεοῦ στίς λατρευτικές συνάξεις τῶν χριστιανῶν. Σέ αὐτές τίς καινοτομίες καί τούς νεωτερισμούς ἦταν ἀντίθετος ὁ κοιμηθείς Μητροπολίτης κυρός Κοσμᾶς, καί ὄχι στήν Ἰατρική Ἐπιστήμη!

Στήν Ἐπιστημονική Διημερίδα πού διοργάνωσε τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ στίς 12 & 13 Μαρτίου 2021 μέ θέμα «COVID-19. Πίστη, ἐλπίδα καί ὅραμα στόν καιρό τῆς πανδημίας» ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Ξιώνης, στήν εἰσήγησή του μέ θέμα «Ἡ Ἐκκλησία στήν ἐποχή τῆς πανδημίας: Ἐνδοιασμοί, ἀμφισβητήσεις καί σωτηρία» τῆς ὁποίας παραθέτουμε τόν σύνδεσμο (https://www.youtube.com/watch?v=TurucfzzBJg) μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: «Ἄρνηση τῆς κατ΄ ἐνέργειας παρουσίας τῆς Θεότητος εἶναι πολύ πιό σημαντική ἀπό τήν ἀλλοίωση τῆς πίστεως, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται ἀπό τήν αἵρεση. Διότι αὐτή δέν εἶναι μιά ἁπλή διαφοροποίηση ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἀποτελεῖ μιά διαφορετική ἑρμηνεία τοῦ Δόγματος, ὅπως συμβαίνει μέ τούς αἱρετικούς. Ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ, ἡ ὁποία στηρίζεται στήν ἀμφιβολία καί ἄρνηση τῆς θεϊκῆς του δύναμης καί ἡ ὁποία βεβαίως ἐκφράζεται μέ τήν ἀπόδοση τῶν θαυμάτων στίς φυσικές δυνάμεις τῶν κτιστῶν ὄντων, ὅπως στήν περίπτωση τῶν Φαρισαίων ἤ μέ τήν ἀπόδοση τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου στό ἀνακαινισμένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως συμβαίνει σήμερα στήν ἐποχή τῆς Covid-19, σημαίνει βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι πολύ σοβαρότερο ἀπό τήν αἵρεση. Διότι ὁ Φαρισαῖος ἤ ὁ κατ΄ ὄνομα μόνο Χριστιανός δέν προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσει τό μυστήριο, ὅπως κάνει ὁ αἱρετικός, ἀλλά ἀρνεῖται αὐτό τό ἴδιο τό μυστήριο. Δέν ἀλλοιώνει τήν πίστη στήν προσπάθειά του νά τήν κατανοήσει ἀλλά τήν ἀναιρεῖ ἀντιστρέφοντας τήν ἀλήθεια καί ἀποδίδοντας στά ἔργα τῆς Θεότητος ἰδιότητες καί συνθῆκες τῆς κτιστῆς φύσεως. Γι΄ αὐτό, οἱ μέν αἱρετικοί μποροῦν νά συνειδητοποιήσουν τά λογικά λάθη τῶν ἑρμηνευτικῶν τους προϋποθέσεων, νά μεταβάλουν τό θεωρητικό ὑπόβαθρο τῆς κακοδοξίας τους καί τελικά νά μετανοήσουν, οἱ βλάσφημοι ὅμως, θεωροῦν τήν πίστη καί τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὑπερβολικά καί ἀντιεπιστημονική ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας. Τοιουτοτρόπως ἀρνοῦνται τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί ὡς ἐκ τούτου παραμένουν ἀμετανόητοι. Ἡ ἄρνηση συνεπῶς τῆς Θεότητος εἶναι μιά πράξη δαιμονική καί ἐκφράζει τήν ἀπόλυτη πνευματική διαστροφή καί ὑπαρξιακή ἀλλοίωση πρός τό μή ὅν καί τήν ἀνυπαρξία».

Ποτέ, καμία ἀσθένεια καί κανένας ἰός, δέν παραποίησε τήν Ἐκκλησιολογία καί δέν ἔκανε τούς χριστιανούς νά φοβηθοῦν τήν συμμετοχή τους στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδίως σέ αὐτό τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τόν ἀσπασμό τῶν ἁγίων λειψάνων καί τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Ἀντιθέτως, οἱ πανδημίες καί κάθε λοιμική νόσος, ἦταν εὐκαιρία γιά «θαρραλέα ὁμολογία τῶν χριστιανῶν μαρτύρων καί ἡ προθυμία τῶν πρώτων χριστιανῶν νά μεριμνοῦν γιά τούς συνανθρώπους τους σέ καιρό πανδημιῶν... καί αὐτή ἡ στάση εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μεγαλύτερη ἐπιβίωση τῶν χριστιανῶν καί ἐκείνων πού αὐτοί περιποιοῦντο, καί αὐτό δέν ἐθεωρεῖτο τίποτε ἄλλο παρά θαῦμα», ἀναφέρει στό βιβλίο «Ὁ ὁλικός πόνος καί ἡ φύση τῆς ἴασης» ὁ Dr Daniel B. Hinshaw,  τό ὁποῖο προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, χαρακτηρίζοντάς το ὡς «θησαυρό Ὀρθόδοξης βιοηθικῆς θεωρίας», μεταξύ τῶν ἄλλων.

Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση καί ἐκδήλωση τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τῶν χριστιανῶν, αὔξανε καί πλήθυνε τήν Ἐκκλησία, γιατί οἱ εἰδωλολάτρες συγκινημένοι ἀπό τό παράδειγμα ἀγάπης καί αὐτοθυσίας τῶν χριστιανῶν βαπτίζονταν καί οἱ ἴδιοι, ἀφοῦ ἔβλεπαν ὅτι μόνο μιά ἀληθινή πίστη σέ ἕναν ἀληθινό Θεό ἀναγεννᾶ τέτοιους ἀνθρώπους, πού μιμοῦνται τό παράδειγμα τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ!

Αὐτή τήν Θεολογία τῶν Πατέρων καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκολούθησε, βάδισε, δέν ἔβγαλε ἀπό τή ζωή του καί δίδαξε, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κυρός Κοσμᾶς!

Αὐτή τήν ἱερά Παράδοση, πού σέ ἀντίθεση μέ τόν δυισμό σώματος - ψυχῆς, δέν κατακερματίζει τό ἐπιστητό. Αὐτή τήν ἱερά Παράδοση, πού ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς ὅλο, ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα, μέ ψυχή ἀθάνατη, πού ἐπιδιώκει τήν ἴαση καί τήν θεραπεία του ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς ἁμαρτίας ἀλλά καί τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Αὐτή τήν Παράδοση τῶν Πατέρων συνέχισε καί μέ αὐτή πορεύθηκε σέ ὁλόκληρη τή ζωή του. Δέν θά μποροῦσε ἄλλωστε νά πράξει διαφορετικά ἀφοῦ μεγάλωσε σέ κολλυβάδικη οἰκογένεια, μέ πατέρα Ἱερέα, τόν π. Εὐστράτιο, πού σήκωνε τά χέρια καί ἐπιτελοῦσε θαύματα (βλ.  βιβλίο «Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο», τόμος Α΄, σελ. 219).

Δέν κήρυξε τίποτα νέο καί ἄγνωστο στήν Ἐκκλησία. Τήρησε τόν ἑαυτό του μέσα στήν ἀκραιφνῆ πίστη, τήν καθαρά καί ἀνόθευτη διδασκαλία. Πάντα κήρυττε τήν μετάνοια, τήν καθαρότητα καί τήν ἀγάπη!

Κατηγορήθηκε γιατί δέν φοροῦσε μάσκα. Στίς ἀρχές Δεκεμβρίου τοῦ 2021, ὅταν ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέφθηκε τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, τόν ὑποδέχθηκε καί συνομίλησε μαζί του χωρίς νά φοράει μάσκα, ἐνῶ λίγους μῆνες νωρίτερα ὁ φωτογραφικός φακός ἀπαθανάτισε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά ἀσπάζεται τήν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου φορῶντας μάσκα. Οὐδείς διαμαρτυρήθηκε ὅμως! Ὦ τῆς ὑποκρισίας!

Κλήθηκε σέ ἀπολογία ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, γιά ἀπειθαρχία καί ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΣ), ὡς πρός τήν ἔκτακτη διαδικασία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πάσχα, ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν. Ἡ Ἐκκλησία συμπορευόμενη μέ τίς ἄγευστες ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας, προτίμησε νά σκανδαλίσει καί νά πληγώσει τό πλήρωμά της καί νά καλέσει σέ ἀπολογία δύο Ἱεράρχες.

Γιά τό ρεβεγιόν τῆς Πρωτοχρονιᾶς πρίν λίγες ἡμέρες, ἡ Πολιτεία ἔκανε ἐξαίρεση τοῦ μέτρου κλεισίματος τῆς ἑστίασης ἀπό τίς 11:00΄ μ.μ στίς 2:00΄ π.μ.. Ἡ Ἀνάσταση ὅμως δέν μποροῦσε νά γίνει στίς 12 τά μεσάνυχτα, ἕνεκα ἀπαγόρευσης!

Γιά τόν ἐμπαιγμό τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν πιστῶν πού προκαλεῖται ἀπό τίς ἀνωτέρω διακρίσεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς δέν εἴδαμε καμία ἀντίδραση ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο. Τί ἔχουν νά ποῦν σήμερα ὅλοι αὐτοί πού ὑποστήριζαν ἤ δικαιολογοῦσαν ἐκείνη τήν κατρακύλα;

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δικαίωσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ὁμολογία του γιά τό θέμα αὐτό, δέχτηκε ἔντονη ἐπικριτική ἀντιμετώπιση καί χαρακτηρισμούς ταπεινωτικούς ἀπό «ἀδερφούς» Του. Ὅμως, ὡς νέος Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικός, ἔλεγε πώς «σέ θέματα πίστεως καί αὐτό πού φαίνεται μικρό δέν εἶναι μικρό». Οἱ γενναῖοι μιλοῦν ταπεινά ἀλλά γενναῖα!

Ἡ ἀταλάντευτη καί ἀνόθευτη πίστη στήν Ὀρθοδοξία, καθώς καί ὀρθοπραξία του, εἶχαν ζωηρή ἀπήχηση στό ὀρθόδοξο πλήρωμα, τό ὁποῖο δεχόταν τούς λόγους του μέ βαθύτατη συγκίνηση καί τόν περιέβαλλε μέ σεβασμό ἀπεριόριστο, μέ ἐκτίμηση καί εἰλικρινῆ ἀγάπη. Βρέθηκαν βέβαια ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι τόν κατηγοροῦσαν ὡς φανατικό. Ἀλλά ὅταν ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σκοτισθοῦν, τότε εὔκολα διαστρέφονται οἱ λέξεις. Ὁ περιφρονητής κάθε εὐτελοῦς συμβιβασμοῦ καί ὁ ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς καθαρᾶς ἀληθείας χαρακτηρίζεται φανατικός καί μονόπλευρος.

Ἀπάντηση σέ ὅλους αὐτούς; Ὁ λόγος του! Ἡ τελευταία Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τῶν Χριστουγέννων 2021, μεστή θεολογικῶν νοημάτων, ὅπως κάθε ἄλλη ἄλλωστε,  ἀναφέρει: «Θολωμένοι ἀπό τήν ἐγωπάθειά μας, τή φιλαυτία μας καί τήν ὑλοφροσύνη μας, αἰχμάλωτοι τοῦ αἰῶνος τούτου, χάσαμε τήν θερμή καί καθαρή πίστι μας στόν Τριαδικό Θεό μας, τόν Σαρκωθέντα Κύριο, θεοποιήσαμε τή λογική μας καί πορευόμαστε χωρίς χάρι Θεοῦ καί ἁγιοπνευματική παρουσία. Βρισκόμαστε, ὅπως νομίζουμε, μέσα στό ἀμπέλι τοῦ Χριστοῦ μας, τήν Ἐκκλησία, καί καμμιά σχέσι δέν ἔχουμε μέ τόν Ἀμπελουργό. ἁμαρτάνουμε, καί οὔτε, δυστυχῶς, κἄν συναισθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι ἀποστασίας».

Σύμφωνα μέ τή δισχιλιετῆ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕναν ἅγιο τόν ἀναδεικνύει ἡ συνείδηση τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας! Ὁ ἅγιος εἶναι πρῶτα ἅγιος στή συνείδηση καί στίς καρδιές τῶν πιστῶν, καί στή συνέχεια ἡ Ἐκκλησία προβαίνει στήν ἁγιοκατάταξή του.

Στή συνείδηση καί στήν καρδιά τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς εἶναι Ἅγιος! Καί αὐτή ἡ ἁγιότητά του εἶναι καθολικά ἀναγνωρισμένη ἀπ΄ ὅλον τόν Ὀρθόδοξο κόσμο! Ἄν ἐπιτρέψει ὁ Θεός καί ζήσουμε, θά ἑορτάσουμε πανηγυρικά καί τήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του!

Τήν ἁγιότητά του, τήν καταμαρτυρεῖ κλῆρος καί λαός πού συγκεντρώθηκε παρά τίς ἀπαγορεύσεις στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία καί στήν ταφή του καί μέ πίστη φώναξε «Ἅγιος»!

Τήν ἁγιότητά του, τήν καταμαρτυρεῖ ἡ ὁμολογία του σέ θέματα πίστεως!

Τήν ἁγιότητά του, τήν καταμαρτυρεῖ ἡ συγχώρεση τῶν συκοφαντῶν του!

Τήν ἁγιότητά του, τήν καταμαρτυρεῖ ὁ μαρτυρικός βίος του!

Τήν ἁγιότητά του τήν καταμαρτυρεῖ ἡ εὐωδία τοῦ θαλάμου νοσηλείας του τίς τελευταῖες ἡμέρες πρίν φύγει ἀπό τόν μάταιο τοῦτο κόσμο!

Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς χάρισε Δεσπότη Ἅγιο καί Ὁμολογητή!