Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

"ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ" (Ἱστορικὸ ἔργο τοῦ Δημητρίου Βακάλη) σὲ 10 συνέχειες.
1ο ΜΕΡΟΣ (11΄04΄΄): Ὁ Σουλιώτης Λάμπρος Τζαβέλλας φυλακισμένος στὰ Ἰωάννινα ἀπὸ τὸν Ἀλῆ Πασᾶ.
2ο ΜΕΡΟΣ (7΄32΄΄): Διάλογος μεταξὺ τοῦ  Σουλιώτη Λάμπρου Τζαβέλλα καὶ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. 

 
3ο ΜΕΡΟΣ (14΄09΄΄): Διάλογος Σουλιωτισσῶν Μόσχως Τζαβέλλα (συζύγου Λάμπρου) καὶ ἄλλων γυναικῶν στὸ Σούλι, ὥσπου ἀναπάντεχα ἔρχεται ...τὸ εὐχάριστο μαντάτο.4ο ΜΕΡΟΣ (11΄50΄΄): Ἔρχεται, μὲ Σουλιώτη ἀγγελιοφόρο, γράμμα - ἀπάντηση τοῦ Λάμπρου Τζαβέλλα πρὸς τὸν Ἀλῆ Πασᾶ γιὰ τὸ ἄν θὰ παραδοθεῖ τὸ Σούλι ἤ ὄχι.5ο ΜΕΡΟΣ (4΄42΄΄): Ὁ Ἀλῆ Πασᾶς διαβάζοντας τὴν ἀρνητικὴ ἀπάντηση γιὰ τὴν παράδοση τοῦ Σουλίου ἀπὸ τὸν Λάμπρο Τζαβέλλα, θέλει νὰ ξεσπάσει στὸν αἰχμάλωτο  Φῶτο Τζαβέλλα (υἱὸ τοῦ Λάμπρου). Ἐκεῖνος τοῦ ὁμιλεῖ ἀνδρίκια καὶ θαρραλέα. Τελικὰ ὁ Ἀλῆς ἀλλάζει γνώμη.6ο ΜΕΡΟΣ (6΄19΄΄): Ὁ Ἀλῆ Πασᾶς βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ Σούλι καὶ ἑτοιμάζεται νὰ ἐπιτεθεῖ σ' αὐτό.


7ο ΜΕΡΟΣ (8΄38΄΄): Ἡ ἐπίθεση τῶν Τούρκων ξεκίνησε. Τὶ γίνεται στὸ Σούλι ἆραγε ; Πῶς οἱ Σουλιώτισσες ἀντιμετώπισαν τὸν ἐχθρό ;

 


 
 
8ο ΜΕΡΟΣ (2΄40΄΄): Στὸ στρατόπεδο τῶν Τούρκων ἐπικρατεῖ ἀνησυχία.
 
 
 
9ο ΜΕΡΟΣ (15΄26΄΄): Ἔρχεται νέο μαντάτο ἀπὸ τὸν Χουσεΐν στὸ στρατόπεδο τῶν Τούρκων. Σὲ σύσκεψη βρίσκονται ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης, ὁ Ἀλῆ Πασᾶς καὶ οἱ στρατηγοί του, ὥσπου... ἔρχεται τὸ θλιβερὸ ἀναπάντεχο καὶ τότε....
 
 
 
 
10ο ΜΕΡΟΣ (15΄51΄΄): Λαβωμένος ὁ Λάμπρος Τζαβέλλας παραμιλάει στὸ σπιτικό του στὸ Σούλι. Ἡ Μόσχω (σύζυγός του), ἡ Λενιὼ καὶ ἄλλες Σουλιώτισσες ξαγρυπνοῦν καὶ συζητοῦν. Ξαφνικὰ ὁ Νότης φέρνει νέο χαμπέρι : Ὁ Φῶτος -ὁ γιὸς τοῦ Λάμπρου καὶ τῆς Μόσχως - ἔρχεται στὸ σπιτικό τους. Ἐκεῖ διαδραματίζονται συγκινητικὲς σκηνές.