Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε γιὰ τὴν Κόνιτσα, τὴν πόλη τῶν παιδικῶν σου χρόνων...


Το κόσμου τήν νεότητα πίσκεψε ν τάχει

κι δήγησε τά τέκνα σου στό θεο μονοπάτι.

Ελόγησε τό θνος μας, προστάτευσε δεσμίους,

τόν κόσμο ὅλο φύλαξε, δίωξε πολεμίους.