Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Γέροντας Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης : "Δυστυχῶς, γίναμε πάλι ὑπόδουλοι"

 


 

Σέ μιά συγκλονιστική ὁμιλία του γιά τήν ἀφαίρεση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀπόρροια τῆς «ἀποχαύνωσης» -ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε- τῶν πολιτῶν πού «ὁδήγησαν στήν ὑποδούλωση ὄχι πλέον στούς Τούρκους, ἀλλά στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», ὁ ἱερομόναχος Γέροντας π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης κατήγγειλε ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν αὐτή τήν στιγμή στή χώρα, ἀλλά φοβοῦνται νά μιλήσουν.

Ἡ παρέμβαση τοῦ Γέροντα πού ἀπολαμβάνει τοῦ σεβασμοῦ ὅλης τῆς ἁγιορείτικης κοινότητας, ἔγινε στό συνέδριο τῆς ἐφημερίδας «Χριστιανικῆ» γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἐκφράζει τήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κλήρου καί τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἁγιορειτῶν.

Ἕνας σύγχρονος «Παπαφλέσσας» σέ μιά χώρα πού ὁ ἴδιος περιγράφει ὡς «ξενοκρατούμενη» σέ μιά ὁμιλία πού πραγματικά θυμίζει κάτι ἀπό τίς ὁμιλίες τῶν μεγάλων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τά σημεῖα τῆς, βαθιά πολιτικῆς, ὁμιλίας του :
 (σ.σ.: διατηρεῖται ἡ πολυτονική ὀρθογραφία τοῦ ὁμιλητοῦ).

«Ἔχουμε τόσο πολύ ἐπηρεαστῆ καί ἀποχαυνωθῆ ἀπό τήν γενική κρίσι, πού σπεύδουμε νά ἐξασφαλίσουμε τόν ἐπιούσιο ἄρτο, ἀγνοῶντας ὅλα ἐκεῖνα πού συνέβησαν στήν πατρίδα μας, γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα νά ζοῦμε ἐλεύθεροι πολῖτες.

Δυστυχῶς, γίναμε πάλι ὑπόδουλοι, ὄχι μόνο στούς Τούρκους, ἀλλά κυρίως στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι, στίς μυστικές δυνάμεις τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Ἀμερικῆς, καί γενικά σέ ὅλους αὐτούς τούς σατανολάτρες πού κινοῦν τά νήματα τοῦ κόσμου πίσω ἀπό αὐτές τίς χῶρες.

Μήν πῆς πώς εἶσαι Ὀρθόδοξος, πρέπει νά γίνης οἰκουμενιστής. Μήν πῆς πώς εἶσαι Ἕλληνας, εἶσαι σωβινιστής καί φασίστας. Μήν πῆς πώς εἶσαι ἄνθρωπος, ἀνήκεις στό ζαλισμένο κοπάδι. Μή φωνάξης, θά σέ πνίξουμε στά καπνογόνα. Μήν κλάψης, θά σοῦ ρίξουμε δακρυγόνα. Τά πάντα κόβονται καί ράβονται στά μέτρα τῶν τραπεζῶν, τοῦ πετρελαίου καί τῆς παγκοσμιοποίησης.

Σέ παγκόσμιο πεδίο ἔχουμε μεταναστεύσεις λαῶν, καταπίεσι, ψεύδη καί παραπληροφόρησι στά ΜΜΕ, κρίσι, πεῖνα, ἀνεργία, ἀρρώστειες, πολέμους κατά τόπους, ἀπειλές καί ἀξιώσεις τῶν δυνατῶν τῆς γῆς, γενικῶς ἡμέρες «ἀποκαλυπτικές».

Τά τελευταῖα χρόνια παγκοσμίως περάσαμε καί περνᾶμε ἀπό τό κόσκινο τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ποικίλα ἐμβόλια, τίς συγκρούσεις καί τίς διχογνωμίες σέ οἰκογενειακό, ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο, τίς μετοικίσεις, τή σύγχυσι καί τόν πανικό γιά τό ἀβέβαιο μέλλον ὑπό τήν ἀπειλή ἑνός παγκοσμίου πολέμου.

Τό εὐλογημένο ἑλληνικό ἔθνος μας διαρκῶς συρρικνώνεται, οἱ νόμοι παραβιάζονται, ὁ ἐλεύθερος πολίτης, ἡ γνώμη τῆς πλειοψηφίας καί οἱ ἀρχές τῆς δημοκρατίας συνθλίβονται χάριν τῶν συμφερόντων τῆς μειοψηφίας, ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ὀρθοδοξία διώκονται, ἡ ὀρθή πίστις ἀπειλεῖται κάτω ἀπό τή μπότα τῶν δυνάμεων τοῦ Σκότους, πιθανόν σχίσμα στήν καρδιά τῆς Ἐκκλησίας χαροποιεῖ τούς ἐχθρούς της, καί ὁ κίνδυνος ἐγγύς, ἐθνικός, πνευματικός καί παγκόσμιος.

Τί μέλλει γενέσθαι; Ποῦ θά καταλήξουμε; Ποῦ ἕνας Προφήτης Ἱερεμίας, γιά νά θρηνήση τήν ἅλωσι τῆς Ἱερουσαλήμ, τῶν ψυχῶν μας καί τῆς πίστεως;

Νομίζω οἱ ἐθνομάρτυρες καί οἱ νεομάρτυρες, οἱ ἥρωες καί οἱ ἀγωνιστές τοῦ '21, τοῦ '12 καί τοῦ '40 μᾶς κατευθύνουν σωστά: Μοναδική μας ἐλπίδα εἶναι ὁ Θεός. Ἀπό ἐκεῖνον πλέον περιμένουμε τή δικαίωσι, γιά μιά ἀναστημένη Ἑλλάδα, γιά τήν ἀναστημένη μας Πίστη».
 
orthodoxostypos