Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Ἐγνώριζε ὁ Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ τὸν Ἅγιο Βησσαρίωνα Ἀγαθωνίτη

 


 

     Ἀναδημοσιεύουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Θεολόγου - Γυμνασιάρχου Δημοσθένους Κ.Λέμα "ΓΕΡΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος, ἡ ἁγία ζωὴ καὶ τὸ ἄφθαρτο σκήνωμα" (σελ. 128, Ἔκδοσις Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν) τὴν εὐχαριστήριο ΕΠΙΣΤΟΛΗ (σ.σχ. δεκαετία του 1980, πιθανὸν τὸ 1978) τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ πρὸς τὸν κ. Δημοσθένη Λέμα γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ πονήματός του.

    Ἐκεῖ ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν ἁγία μορφή του : 

 

    Ἀγαπητέ κ. Λέμα, 

     Μετὰ χαρᾶς ἔλαβον τὸ βιβλίον σας "Ἀρχιμανδρίτης Βησσαρίων Κορκολιάκος" καὶ σᾶς συγχαίρω διὰ τὴν προβολὴν τῆς ἁγίας του μορφῆς.

    Τὸν ἐγνώρισα καὶ ἔμεινα κοντά του κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια 1942-1944 (σ.σχ. στὴν Καρδίτσα, νέος, στὴν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν). Ἔχω πεῖραν ἑπομένως τῆς αὐταπαρνήσεώς του καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν μας. 

    Εἶναι ἀπὸ τοὺς σεβασμίους ἐκείνους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι συντηροῦν εἰσέτι τὴν φλόγα τῆς πίστεως εἰς τὰς καρδίας τῶν σημερινῶν χριστιανῶν. 

    Εἴθε τὸ παράδειγμά του νὰ τὸ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι κληρικοί.

 

Μετ΄ εὐχῶν 

Ὁ Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανός 

 

    Ἐπιπλὲον ν' ἀναφέρουμε ὅτι ὡς Μητροπολίτης, ὁ ἀοίδιμος Σεβαστιανός, εἶχε λάβει πολλὲς φορὲς ἀνώνυμες ἐπιστολὲς μὲ  χρήματα, ποὺ βεβαίως γνώριζε ὅτι ἦταν ἀπὸ τὸν π. Βησσαρίωνα, μὲ σκοπὸ νὰ προικίσει κοπέλες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ἀνακουφίζοντας ἔτσι σημαντικὰ οἰκογένειες τοῦ Δελβινακίου, Κονίτσης καὶ ἄλλων πόλεων.