Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Φωτοβολίδες !

 

 


Χρυσοὶ ΛΟΓΟΙ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 


 


Μέγας Βασίλειος :

Ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς.

 Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος : 

Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὸ σῶμα ἡ τροφή, αὐτὸ εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

 


Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος :

Ἄν σ’  ἕνα σπίτι, ὅπου ὑπάρχει τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν θὰ τολμήσει νὰ εἰσέλθει  ὁ διάβολος, πολὺ περισσότερο

δὲν θὰ θίξει ποτὲ τὴν ψυχὴ ἐκείνη, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τέτοια διανοήματα, οὔτε θὰ τὴν κυριεύσει ὁ δαίμονας.