Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Νέος Μουσικὸς Δίσκος (cd) γιὰ τὸν Ἅγ. Νεομάρτυρα Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης


Μόλις Κυκλοφόρησε

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΩΝ
εἰς τὸν Ἅγιον Νεομάρτυρα Ἰωάννην 
τὸν ἐκ Κονίτσης
 (23 Σεπτεμβρίου 1814 μαρτύρησε στὸ Ἀγρίνιο 
καὶ 4 Ἰανουαρίου 1974 ἀνευρέθησαν τὰ ἱ.λείψανά του 
στὴν Ἱ. Μονὴ Προυσοῦ )
ἀπὸ τὸν Ὑμνογράφο τῆς Μ.Χ.Ε. ἀείμνηστο μοναχὸ Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη
Τὸ πρωτότυπο, στὸ νέο μουσικὸ δίσκο εἶναι,
 ὅτι ψάλλουν νέοι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης πρὸς τὸν Νεομάρτυρα.

Συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο τευχίδιο, ὥστε, νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθεῖ τοὺς στίχους τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Προλογίζει ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει καὶ τὰ δέοντα γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου.

Ἐπιπλέον προσετέθησαν μετὰ τὸ τέλος τῆς Παρακλήσεως καὶ ὀκτώ (8) τροπάρια προσόμοια εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου, σὲ ὅλους τοὺς ἤχους τῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς. 

Ἐπικοινωνία στὰ τηλέφωνα 
26550-25029 καὶ 26550-22882